Poďakovanie

Poďakovanie      V súčasnej neľahkej situácii, ktorú zažívame v súvislosti s pandémiou COVID-19, som rád, že sa nájdu ľudia, ktorí myslia aj na druhých.  Seniorky z DCS Nitriansky Hrádok sa zmobilizovali a ušili pre obyvateľov doteraz cca 750 ks rúšok. Touto cestou sa chcem poďakovať ženám z DCS Nitriansky Hrádok, ktoré bez nároku na odmenu podali mestu pomocnú ruku. Som rád […]