Zrekonštruované priestory školskej kuchyne

Zrekonštruované priestory školskej kuchyne V stredu, 2. septembra 2020, boli  Základnej škole na Bernolákovej ulici primátorom mesta   slávnostne odovzdané do užívania zrekonštruované priestory školskej kuchyne.  Na žiakov čaká vynovená a skrášlená školská kuchyňa, ktorej obnovu financovalo Mesto Šurany, čím dopomohlo k promptnému odstráneniu havarijného stavu. Veríme, že žiakom budú jedlá z novej kuchyne chutiť ešte viac a využijú možnosť stravovať […]

Beseda so spisovateľkou 21. september

Beseda so spisovateľkou 21. september Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter