Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 10. decembra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 18. júna 2020, t.j. vo štvrtok o 9:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. apríla 2020, t.j. v utorok o 14:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. februára 2020, t.j. v pondelok o 15:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 13. februára 2020, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :  11. novembra 2019, t.j. v Pondelok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]