Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 9. februára 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na II. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 21. decembra 2022

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. decembra  2022 t. j. v stredu o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 15. decembra  2022 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. novembra 2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. novembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam u s t a n o v u j ú c e zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. novembra 2022 t. j. […]

Pozvánka na XXX. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 13. septembra 2022

Pozvánka na XXX. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 13. septembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 13. septembra 2022 t. j. v utorok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XXIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 30. júna 2022

Pozvánka na XXIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 30. júna 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 30. júna 2022 t. j. v štvrtok o 15.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na XXVIII.. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. júna 2022

Pozvánka na XXVIII.. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. júna 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 23. júna 2022 t. j. v štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

MOTOPÚŤ 29. mája 2022

MOTOPÚŤ 29. mája 2022 Vážení spoluobčania a návštevníci mesta!   Dňa 29.mája 2022 sa bude na pútnickom mieste Studnička – Pozba konať MOTOPÚŤ (viď priložený plagát). Súčasťou tejto púte bude spanilá jazda motorkárov po okolitých obciach (cca 1000 motoriek ). V čase okolo 13,00 hod budú motorky parkovať v centre mesta Šurany na uliciach: M.R.Štefánika, Námestie hrdinov a Ž. […]

Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. mája 2022

Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. mája 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 23. mája 2022 t. j. v pondelok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 7. apríla 2022

Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 7. apríla 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 7 . apríla 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 […]