Rekonštrukcia v budove Mestského úradu Šurany

Rekonštrukcia v budove Mestského úradu Šurany Vážení občania, z dôvodu prebiehajúcich interiérových prác v budove Mestského úradu Šurany Vás prosíme o prednostné kontaktovanie zamestnancov jednotlivých oddelení mailom alebo telefonicky, osobnú návštevu zvážte podľa nevyhnutnosti. Kontakty: Sekretariát: 035/6500 105 Matrika, podateľňa, pokladňa: 035/6500 112 – kanc. č. 1, prízemie Kancelária pre verejnosť nasledovných oddelení je v […]

SODB 2021 – asistované sčítanie

SODB 2021 – asistované sčítanie PDF na stiahnutie – LINK Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady fyzickým osobám – obyvateľom mesta Šurany. Aj v roku 2021 bude mesto Šurany distribuovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, preto bude mesto Šurany ako správca dane postupovať pri doručovaní […]