Šuriansky jarmok 2024

Šuriansky jarmok 2024 | Termín 20. – 21.9.2024 Termín 20. – 21.9.2024 Kontaktná osoba: Ing. Lucia Timeková číslo kancelárie: 7 tel.: 035/6500 107 – voľba č.5; e-mail: l.timekova@surany.sk Uchádzači k účasti na jarmoku  sa môžu prihlásiť podaním žiadosti osobne alebo poštou (Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany). Žiadame Vás, aby ste NEODOSIELALI žiadosti […]

Digitálni seniori

Digitálni seniori Bližšie info Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Gymnázium Šurany  uskutočnilo dňa 14. novembra záverečnú konferenciu k ukončeniu projektu číslo ACC03P28:  “EKO GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovno-vzdelávacom procese v škole”,  v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného […]

Mikulášske trhy 6.12.2023

Mikulášske trhy 6.december 2023 Kontaktná osoba: Ing. Lucia Timeková tel.: 035/6500 107; e-mail: l.timekova@surany.sk Tlačivá pre predajcov: prihláška oznamovacia povinnosť čestné vyhlásenie POVINNÉ PRÍLOHY: Na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany, má daňovník oznamovaciu povinnosť vyplniť tlačivo (VZN 7/2022, Príloha č.1) k žiadosti […]

Šurianske hody 29.10.2023

Šurianske hody 29.október 2023 Kontaktná osoba: Ing. Lucia Timeková tel.: 035/6500 107; e-mail: l.timekova@surany.sk Tlačivá pre predajcov: prihláška oznamovacia povinnosť Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Šuriansky jarmok 2023

Šuriansky jarmok 2023 | Termín 22. – 23.9.2023 Číslomiesta Obchodný názov Sortiment     1 music DRIVE s.r.o maľovanie na tvár+pukance     2 Klaudius Németh KONZUM trdelníky, langoše     3 Michal Dvorský občerstvenie     sedenie     4 Jozef Gímeš – predaj z auta (dodávka) cukrová vata     5 Gabi Food […]

Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo Mestský úrad Šurany oznamuje, že občania mesta môžu využiť bezplatné právne poradenstvo, ktoré bude poskytovať advokát JUDr. Martin Kanás. V prípade záujmu o služby sa klienti môžu informovať telefonicky na čísle :  0918 944 500 a to každú stredu v mesiaci v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo […]