Pozvánka na XVIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 8. apríla 2021

Pozvánka na XVIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. februára 2021 >>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<< V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 8. apríla 2021  t. j. vo š t v r […]

Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. februára 2021

Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. februára 2021 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 11. februára 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 10. decembra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 18. júna 2020, t.j. vo štvrtok o 9:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. februára 2020, t.j. v pondelok o 15:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 13. februára 2020, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

ERB MESTA ŠURANY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020. Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019. Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019 […]