Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 25.septembra 2023 t. j. v pondelok o […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.9.2023

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.9.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 14.septembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na VII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 20.7.2023

Pozvánka na VII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 20.7.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2023 t. j. vo štvrtok o 16.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Pozvánka na VI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 22.6.2023

Pozvánka na VI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 22.6.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na V. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13.6.2023

Pozvánka na V. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13.6.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2023 t. […]

Pozvánka na IV. zasadnutie MsZ v Šuranoch-5.4.2023

Pozvánka na IV. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 5.apríla 2023 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 5. apríla 2023 t. j. v stredu o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch Prenos […]

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 9. februára 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na II. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 21. decembra 2022

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. decembra  2022 t. j. v stredu o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 15. decembra  2022 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. novembra 2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. novembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam u s t a n o v u j ú c e zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. novembra 2022 t. j. […]