Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 18. júna 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 18. júna 2020, t.j. vo štvrtok o 9:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. februára 2020, t.j. v pondelok o 15:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020

Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 13. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 13. februára 2020, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

ERB MESTA ŠURANY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020. Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019. Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019 […]

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019

Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. novembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :  11. novembra 2019, t.j. v Pondelok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. októbra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020 Zverejnenie elektronickej adresy Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky : msu@surany.sk/ najneskôr 10. 01. 2020 / Voľba poštouvoličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase […]

Investičné stavby budované v meste Šurany

Investičné stavby budované v meste Šurany Oprava chodníka na ul. Nábrežná Stavebné práce pri budovaní nových priestorov MŠ Mostná Nové priestory DHZ v Šuranoch Oprava chodníka na M.R. Štfánika II. etapa revitalizácie Výmena okien na Kultúrnom zariadení Nitriansky Hrádok a úprava interiéru, nové osvetlenie a malovka Oprava amfiteátra Zrekonštruovaný interiér DCS časť Nitriansky Hrádok Share […]