Svetový deň vody 22. marca 2023

Svetový deň vody 22. marca 2023 V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých […]

Čistenie brehov Malej Nitry

Čistenie brehov Malej Nitry 4.3.2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Pochovanie basy 21.2.2023

Pochovanie basy 14.3.2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Čo vieš o Šuranoch – zábavno-vedomostný kvíz 14.3.2023

Čo vieš o Šuranoch – zábavno-vedomostný kvíz 14.3.2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Fašiangové posedenie 19.2.2023

Fašiangové posedenie 19.2.2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 9. februára 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Pozvánka na II. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 21. decembra 2022

Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. decembra  2022 t. j. v stredu o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Vianočný koncert 28. decembra

Vianočný koncert 28. decembra Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Predstavenie knihy ,,Jednoducho Gaba” 16. decembra 2022

Predstavenie knihy ,,Jednoducho Gaba” 16. decembra 2022 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

NÁŠ PLES 13. JANUÁR 2023

NÁŠ PLES 13. JANUÁR 2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter