Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020

Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 29. októbra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Beseda so spisovateľkou 21. september

Beseda so spisovateľkou 21. september Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020

Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 17. septembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

SODB 2021

SODB 2021 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

STOP BYROKRACII

STOP BYROKRACII Výpisy a potvrdenia, ktoré už nemusíte nosiť na mestský úrad   Mesto Šurany pri vybavovaní žiadostí  občanov/podnikateľov v rôznych konaniach postupuje v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon proti byrokracii ). Vďaka princípu ,,Jedenkrát […]

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 spôsobila aj zmenu v zaužívaných postupoch doručovania rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Mesto Šurany bude doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady […]

Obchodná mapa

Obchodná mapa Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami Mestského zastupiteľstva v Šuranoch Vážení predstavitelia podnikateľskej komunity.  Snahou predstaviteľov komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami je vytvárať priaznivejšie podmienky pre život v našom meste. Uvedomujeme si náročnosť bežného života v aktuálnej situácii. Plánujeme pripraviť obchodnú mapu mesta Šurany a blízkeho okolia. Tento dokument by mal pomôcť občanom získať prehľad o maloobchodných prevádzkach […]

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21. apríla 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 21. apríla 2020, t.j. v utorok o 14:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

Oznamy Mestského úradu Šurany

Oznamy Mestského úradu Šurany /koronavírus/ Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

„Všeobecné opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“ Dôležitá informácia pre verejnosť Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19): umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok […]