Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.2.2024

Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.2.2024 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 21. februara 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]

Veselé fašiangové posedenie

Veselé fašiangové posedenie Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Batôžkové fašiangové posedenie

Batôžkové fašiangové posedenie Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Novoročné posedenie pri kapustnici

Novoročné posedenie pri kapustnici Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Trojkráľový koncert

Trojkráľový koncert Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Reprezentačný Ples 13.1.2024

Reprezentačný Ples 13.1.2024 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Vianočné remeselné mestečko

Vianočné remeselné mestečko Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Výstava Betlehemov F.Vašeka

Výstava Betlehemov F.Vašeka Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Dopravné obmedzenia počas Mikulášskych trhov

Dopravné obmedzenia počas Mikulášskych trhov Počas konania tradičných MIKULÁŠSKYCH TRHOV budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch trhoviska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po trhovisku pohybovať. Preto […]

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.12.2023

Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 14.12.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]