Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

wdt_ID Súbor Názov Príloha
2 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlaseni volieb prezidenta SR Príloha
8 Volebné okrsky na voľby prezidenta SR 2024 Príloha
11 Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR 2024 Príloha
12 Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR Príloha
13 Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR Príloha
14 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR 2024 Príloha
15 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2024 Príloha
16 Kandidáti pre voľby prezidenta SR - 23. marca 2024 Príloha

Rekonštrukcia v budove MsÚ Šurany

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ