Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020 Zverejnenie elektronickej adresy Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky : msu@surany.sk/ najneskôr 10. 01. 2020 / Voľba poštouvoličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase […]