Úradná tabuľa: Súťaž – Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017


Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 7. ročník súťaže

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017

Šikovní fotografi z územia MAS CEDRON – NITRAVA, máte znovu príležitosť predstaviť vo fotografii všetko, čo je u nás zaujímavé, krásne, atraktívne a jedinečné.

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu  kancelaria@cedronnitrava.sk, alebo osobne do kancelárie MAS CEDRON – NITRAVA, Cabajská 4, Nitra, najneskôr do 8. mája 2017.

 

Fotografie musia spĺňať technické požiadavky:

  •  vo formáte .jpg
  •  veľkosť fotografie min. 1,5 MB
  •  môžu byť farebné alebo čiernobiele

 

Autor uvedie:

  •  meno a priezvisko autora,
  •  krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov, vrátane medzier a interpunčkných znamienok)
  •  popis (max. 200 znakov), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod.

 

Informácie o súťaži:

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:


1. Naša príroda
krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti


2. Naši ľudia
obyvatelia a ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty


3. Naše tradície
remeslá, tradičné jedlá, produkty a činnosti, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS/VSP


4. Naša budúcnosť
deti a mládež a ich aktivity


5. Naše „naj“  
pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP


6. Život v našej
MAS/VSP aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP


7. Naše kroje
ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň.

 

 

Každá MAS/VSP môže poslať do súťaže fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu  fotografiu do kategórie.Fotografie budeme prijímať do 8. mája 2017. Komisia vyberie po jednej fotografii z každej kategórie a následne ich prihlásime do celoslovenskej súťaže.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR (https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/), kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať do 30.6.2017. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na webovej stránke www.nsrv.sk, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.V prípade otázok volajte 0905 485 943, alebo mailujte: kancelaria@cedronnitrava.sk

 

Prílohy:dopredu
Novší oznam
Výsledok výberového konania - náčelník Mestskej polície Šurany
Starší oznam
Územné rozh. č. 2017/297-03-B
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083