PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto Šurany » SZZ ZO Šurany


SZZ ZO Šurany
Čestný predseda: Červenka Vojtech
Predseda : Malík Peter, Ing. ; kontakt: 0905 681442
Podpredseda : Zajíček Peter
Tajomník : Cvik Ľubomír ; kontakt: 0905209556
Hospodár : Kozár Igor, Ing.
Členovia výboru:
- Kliment Karol, Mgr.
- Kozár Igor, Ing.
- Molda Emil
- Košík Július
- Hamala Milan
- Hindický martin, Ing.
- Takáč Peter


Čestný členovia:
- Balažovič Peter, Ing.
- Tekely Štefan
Kontrolór:
- Vincent Litvák
Dokumenty
Odkazy
Fotogaléria
SZZ ZO Šurany

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172