PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto Šurany » Denné centrum pre seniorov Šurany


Denné centrum pre seniorov SNP 117-119 Šurany

Šurany - mesto
SNP č. 117-119
Mgr. Mária Havlasová


Dokumenty
Fotogaléria
2013
Cvičenie
Cvičenie

Autor:

Cvičenie
Cvičenie

Autor:

Krúžok Ihelníčky, oriešky
Krúžok Ihelníčky, oriešky

Autor:

Krúžok Ihelníčky, oriešky
Krúžok Ihelníčky, oriešky

Autor:

Krúžok Ihelníčky, oriešky
Krúžok Ihelníčky, oriešky

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok Papierové pletenie
Krúžok Papierové pletenie

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok vence do Jesienky
Krúžok vence do Jesienky

Autor:

Krúžok svietniky na Majales
Krúžok svietniky na Majales

Autor:

Majáles Tona
Majáles Tona

Autor:

Majáles Tona
Majáles Tona

Autor:

Majáles Tona
Majáles Tona

Autor:

Majáles Tona
Majáles Tona

Autor:

Majáles Tona
Majáles Tona

Autor:

MDŽ
MDŽ

Autor:

MDŽ
MDŽ

Autor:

MDŽ
MDŽ

Autor:

MDŽ
MDŽ

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 1
Nenáročná olympiáda seniorov 1

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 1
Nenáročná olympiáda seniorov 1

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 1
Nenáročná olympiáda seniorov 1

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

Zemianske Kostoľany v Šuranoch
Zemianske Kostoľany v Šuranoch

Autor:

2012
Cvičenie
Cvičenie

Autor:

Cvičenie
Cvičenie

Autor:

Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch
Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch

Autor:

Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch
Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch

Autor:

Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch
Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch

Autor:

Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch
Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch

Autor:

Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch
Deň otcov v Zemianskych Kostoľanoch

Autor:

Krúžok Falošný patchwork
Krúžok Falošný patchwork

Autor:

Krúžok Falošný patchwork
Krúžok Falošný patchwork

Autor:

Krúžok Falošný patchwork
Krúžok Falošný patchwork

Autor:

Krúžok Falošný patchwork
Krúžok Falošný patchwork

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Krúžok Servítková technika
Krúžok Servítková technika

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 0
Nenáročná olympiáda seniorov 0

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 0
Nenáročná olympiáda seniorov 0

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 0
Nenáročná olympiáda seniorov 0

Autor:

Nenáročná olympiáda seniorov 0
Nenáročná olympiáda seniorov 0

Autor:

Turistický krúžok
Turistický krúžok

Autor:

Turistický krúžok
Turistický krúžok

Autor:

Turistický krúžok
Turistický krúžok

Autor:

Turistický krúžok
Turistický krúžok

Autor:

Turistický krúžok
Turistický krúžok

Autor:

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172