• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Výbory


Výbor v časti Kostolný Sek:
Ing. František Hatina
Jozef Klučka
Ing. Eva Nemcová, zapisovateľka
Výbor v časti Nitriansky Hrádok:
Pavol Cvik
Ing. Andrea Heclová
Ing. Helena Sucháňová, zapisovateľka
Výbor v časti Argentína:
Ing. Janette Gálisová
Mgr. Karol Kliment
Emília Ondrušková, zapisovateľka
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172