PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Komisie


KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠURANOCH
1. Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta
Predseda: Ing. František Tamašovič
Podpredseda: JUDr. Roman Porubský
Členovia: Ing. Miroslava Zahoráková
  Pavol Cvik
  Ing. Dušan Foltín
  Ing. František Hatina
  JUDr. Aurel Gális
  Matúš Tóth
  Ing. Mgr. Ľubomír Slovák
Zapisovateľ: Ing. Helena Ultisová
2. Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
Predseda: Ing. Igor Bartovič
Podpredseda: Ing. Andrea Heclová
Členovia: Jozef Klučka
  Karol Németh
  Mgr. Karol Kliment
  Jozef Gužala
  Ing. Igor Foltín
Zapisovateľ: Ing. Stanislava Fialková
3. Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu
Predseda: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda: Karol Németh
Členovia: MUDr. Daša Viszlayová
  MUDr. Ján Kanás
  Ing. Jozef Malík
  Ing. Róbert Polák
  Renáta Kozlíková
Zapisovateľ: Mgr. Romana Slažanská
4. Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami
Predseda: Pavol Bartovič
Podpredseda: Ing. Igor Bartovič
Členovia:
  Mgr. Michal Valach
  Matúš Tóth
  Roman Frnda
  Pavol Cvik
  Miroslav Banda
  Ladislav Černák
  Emil Brand
Zapisovateľ: Ing. Lucia Timeková
5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Karol Németh
Podpredseda: Pavol Cvik
Členovia: Jozef Klučka
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172