Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Komisie


KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠURANOCH
1. Komisia finančná a správy mestského majetku
Predseda: Ing. František Tamašovič
Podpredseda: Ing. Andrea Heclová
Členovia: Ing. Dušan Foltín
  Ing. Silvia Daneková
  Ing. Jozef Žigray
  Ing. Patrik Rampašek
  Ing. Mária Grácová
Zapisovateľka: Ing. Martina Slováková
2.Komisia pre predaj majetku mesta
Predseda: Ing. František Hatina
Podpredseda: Pavol Cvik
Členovia: Imrich Várady
  Ing. Renáta Petrušková
  Ing. Igor Foltín
  JUDr. Aurel Gális
  Ing. Ladislav Lacký
Zapisovateľka: Ing. Helena Ultisová
3. Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti
Predseda: Mgr. Dušan Rampašek
Podpredseda: Ing. Marcel Baláž
Členovia: Ing. Peter Zajíček
  Mgr. Marek Béreš
  Karol Tököly
  Ing. Janka Cviková
  Ing. Štefan Zadrabaj
  Bohumil Kupecký
  Ing. Ivan Ploig
Zapisovateľka: Ing. Stanislava Fialková
4. Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Predseda: MUDr. Ivica Šurániová
Podpredseda: Ing. Janette Gálisová
Členovia:
  MUDr. Eva Vnuková
  Bc. Valéria Buranská
  Ing. Veronika Čelechovská
  Ing. Marta Lackyová
  MUDr. Dušan Foltín
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Grosmanová
5. Komisia školstva a kultúry
Predseda: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Podpredseda: Karol Németh
Členovia: Mgr. Michal Valach
  Mgr. Marta Mazúchová
  PaedDr. Otília Veselková
  Mgr. Ľubica Ďurčeková
  Mgr. Jana Sepešiová
Zapisovateľka: Mgr. Alžbeta Klimentová
6. Komisia mládeže a športu
Predseda: Ing. Róbert Polák
Podpredseda: Pavol Bartovič
Členovia: Mgr. Karol Kliment
  Mgr. Michal Halás
  Matúš Tóth
  Ing. Jozef Malík
  Mgr. Marcel Filaga
Zapisovateľka: Mgr. Romana Slažanská
7. Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami
Predseda: Pavol Bartovič
Podpredseda: Ing.Andrea Heclová
Členovia: Matúš Tóth
  Roman Frnda
  Marián Lakatoš
  Mgr. Denisa Móčová
Zapisovateľka: Ing. Lucia Timeková
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083