PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestsky rozhlas: Oznam ÚPSVaR Nové Zámky


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, štátne sociálne dávky, pracovisko Šurany, upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa na povinnosť písomne nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výplatu prídavku na dieťa do 8 dní úradu práce, soc. vecí a rodiny. V prípade neprávom prijatej sumy prídavku na dieťa je poberateľ povinný túto vrátiť.

Poberateľ prídavku na dieťa je povinný úradu písomne oznámiť spolu s dokladom o ukončení štúdia:

-         skončenie štúdia na strednej škole – kópia maturitného vysvedčenia,

-         skončenie vysokoškolského štúdia prvého stupňa,

-         skončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa,

-         prerušenie štúdia.

V mesiaci september sú poberatelia prídavku na dieťa povinní predložiť úradu potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa.
dopredu
Novší oznam
Rady pre odberateľov zemného plynu
Starší oznam
Nové kontajnery na sídliskách - oznam
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172