PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestsky rozhlas: Nové kontajnery na sídliskách - oznam


Vážení spoluobčania,

 

     dňa 8. júna 2012 boli v meste na sídliskách na ulici MDŽ, Mlynská a Školská umiestnené nové kontajnery na zber použitého šatstva, hračiek, textilu a obuvi.

    Kontajnery budú priebežne vyprázdňované a kontrolované, preto žiadame občanov, aby do nich nevhadzovali iné veci, ako tie, na ktoré sú určené.

 

Aj týmto spôsobom sa snažíme chrániť naše životné prostredie!

dopredu
Novší oznam
Oznam ÚPSVaR Nové Zámky
Starší oznam
Nové kontajnery na sídliskách
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172