PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestské kultúrne stredisko


Charakteristika podniku

Mestské kultúrne stredisko
SNP 16 942 01 Šurany
tel., fax: 035 650 00 77
e- mail: msks-surany@szm.sk , msks.surany@stonline.sk , kniznicasurany@gmail.comPríspevková organizácia Mesta Šurany

IČO: 515663

Označenie zriaďovateľa:
MESTO ŠURANY
942 01 ŠURANY
IČO: 309 311

 

Účelom Mestského kultúrneho strediska je:

- rozvíjať kultúrno-výchovnú činnosť

- prispievať k zvyšovaniu vzdelania

- podnecovať a uspokojovať kultúrne aktivity občanov

- sprostredkúvať občanom umelecké hodnoty

- organizovať kultúrno-spoločenský život

- rozvíjať prácu s literatúrou

- sprístupňovať filmy verejnosti

- rozvíjať muzeálnu činnosť

 

Organizačnými zložkami strediska sú:

-Mestská knižnica Michala Matunáka

-Kino Hviezda a prírodné kino

-Kultúrne zariadenie Kostolný Sek

-Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok

-Spoločenská hala

-Mestské Múzeum Šurany - Synagóga

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172