PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestská poliklinika » Telefónny zoznam


Telefónny zoznam
Názov ambulancie, pracoviskaOdbornosťPriama linka
INFORMÁCIE - RECEPCIA 035/6 923 000
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH: MUDr.Letková Mária lekár
sestra
035/6 923 061
035/6 923 052
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH: MUDr.Maki Jusif lekár
sestra
035/6 923 026
035/6 923 062
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH: MUDr. Hrabovská Elena sestra035/6 923 045
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DETI A DORAST: MUDr.Hana Abrmanová, PhD sestra035/6 923 057
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DETI A DORAST: MUDr.Šurániová Ivica lekár035/6 923 056
VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DETI A DORAST: MUDr.Tuchyňová Jana sestra035/6 923 085
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Ghobrial Emil sestra035/6 923 072
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Hlavatý Ivan sestra035/6 923 081
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Benková Anežka sestra035/6 923 053
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Šulíková Olívia sestra035/6 923 055
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA: MDDr.Erika Mihalovičovásestra035/6 923 033
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA: MDDr.Nikoleta Ághová sestra035/6923 054
ZUBNÁ TECHNIKA zubný technik 035/6 923 034
OČNÁ AMBULANCIA II.: MUDr.Eva Valkovičová sestra035/6 923 058
KOŽNÁ AMBULANCIA: MUDr. Vladimíra Mezencevová lekár
sestra
035/6 923 070
035/6 923 047
NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Gergely Erdei sestra035/6 923 041
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Jankech Peter sestra035/6 923 067
GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA: sestra035/6 923 022
PaF AMBULANCIA /pľúcne/ MUDr.Radadič Peter lekár
sestra
035/6 923 036
035/6 923 073
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Tomáš Szép sestra035/6 923 032
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA: MUDr.Hrabovská Elena sestra035/6 923 045
ORL AMBULANCIA: MUDr.Ondrišeková Ľubica sestra035/6 923 075
INTERNÁ AMBULANCIA: MUDr.Zlinský Marian sestra035/6923 042
DIABETOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA: MUDr.Smatanová Margareta sestra035/6923082
FYZIATRICKO REHABILITAČNÉ ODDELENIE - telocvična: fyzioterapeuti035/6 923 029
FYZIATRICKO REHABILITAČNÉ ODDELENIE - elektroliečba: fyzioterapeuti035/6 923 011
LOGOPEDICKÁ PORADŇA: Mgr.Karadi Barbora
Mgr.Viola Tömösközyová
logopéd 0907 177 242
0902 120 200
PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA: Mgr.Vačková Adriana psychológ 0918 924 796
RTG pracovisko rtg laboranti035/6 923 021


Ostatné zložky:Priama linka
RIADITEĽSTVO
riaditeľ MsPK Šurany: 035/6923015
sekretariát riaditeľa MsPK Šurany: 035/6 923 013
Ekonomické oddelenie
vedúca ekonomického oddelenia 035/6 923 064
035/6500 946 + FAX
finančná učtáreň 035/6 923 064
035/6500 946
mzdová učtáreň 035/6 923 013
osobné oddelenie 035/6 923 013
pokladňa 035/6 923 012
Mestská lekáreň 035/6 421 903
biochemické a hematologické laboratórium /HPL/ 035/6 421 137
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172