PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestská poliklinika » Kontakt


Kontakt
MESTSKÁ POLIKLINIKA
SNP 2
942 18 Šurany
Telefón:
035/6 923 000 (informácie)

/Vjazd na parkovisko MsPK Šurany z Mudrochovej ulice/


Nábrežná 16
942 01 Šurany

/ambulancie pre deti a dorast, oftalmologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, psychologická poradňa/

Telefón: 035/6 923 000 (informácie), alebo tu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172