Primátor

Vážení návštevníci,

28. november 2018 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2014 – 2018 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2018 – 2022. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Výstava Šurany
1138 - 2018
do 31.12.2018

Erb Surany

Pozývame na Klavírny koncert
Ladislav Patkoló

12. decembra 2018
Synagóga Šurany

Erb Surany

Spomienkova slávnosť
Márie Kokošovej

21. decembra 2018
pred kostolom sv.Štefana v Šuranoch

Erb Surany

Šachový turnaj
27. decembra 2018
Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok

Erb Surany

Vianočné posedenie seniorov
28. decembra 2018
Spoločenská hala Šurany


Úradná tabuľa

06.12.2018 Pozvánka na I. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 13.12.2018
29.11.2018 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia MsZ Šurany, konaného dňa 28.11.2018
28.11.2018 Rozh. o posudzovaní vplyvov na ŽP č.OU-NZ-OSZP-2018016574-11-Hr
27.11.2018 Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 -2021
27.11.2018 Návrh VZN mesta Šurany č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
26.11.2018 Návrh plánu hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2019
23.11.2018 Pozvánka a materiály na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch, konaného dňa 28.11.2018
12.11.2018 Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Šurany - hlasovanie v okrskoch
11.11.2018 Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Šurany
12.10.2018 oznámenie o začatí konania 1052
10.10.2018 oznámenie 997/2018
11.07.2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany
01.06.2018 Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2018
18.05.2018 VZN č. 3/2018 - schválené
24.04.2018 Oznam o spoplatnenom parkovaní
05.04.2018 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017
22.03.2018 Mestská autobusová doprava - oznam
12.03.2018 Žurnál z našich obcí 02/2018
05.02.2018 Tlačivá - Šuriansky jarmok, Šurianske hody a Mikuláške trhy
12.12.2017 Výsledok vybavenia petície
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172