Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Mestská poliklinika » Ambulancie


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých I.

Lekár: MUDr. Mária Letková
Sestra:Mária Šutková
Telefón:035/6923 052
Adresa:Budova MsPK Šurany, I. poschodie, č. dverí 10
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých II.

Lekár: MUDr. Jusif Maki
Sestra:Anežka Megová
Telefón:035/6923 062
Adresa:Budova MsPK Šurany, I. poschodie, č. dverí 11
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých III.

Lekár: MUDr. Hrabovská Elena
Sestra:Marta Némethová
Telefón:035/6923 045
Adresa: Budova MsPK Šurany, I. poschodie, č. dverí 9
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast I.

Lekár: MUDr.Hana Abrmanová, PhD.
Sestra:Ľubica Hačková
Telefón:035/6 923 057
Adresa:Budova Detského oddelenia, Nábrežie 16, Šurany
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast II.

Lekár: MUDr. Ivica Šurániová
Sestra:Ľuboslava Turanová
Telefón:035/6 923 056
Adresa:Budova Detského oddelenia, Nábrežie 16, Šurany
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok
Upozornenie!
Ordinácia - Hul:
pondelok od 13.00 - 15.00 hod.
štvrtok od 7.30 - 9.30 hod.

Ordinácia - Dolný Ohaj:
pondelok od 15.00 - 16.00 hod.
štvrtok od 9.30 - 10.30 hod.


Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast III.

Lekár: MUDr. Jana Tuchyňová
Sestra:Adriana Viteková
Telefón:035/6 923 085
Adresa:Budova Detského oddelenia, Nábrežie 16, Šurany
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok
Upozornenie!
utorok a štvrtok od 13,00 hod. Detská ambulancia Mojzesovo


Poznámka: odbery do 10.00 hod.,
informácie o výsledkoch po 10.00 hod.
Hematologická ambulancia

Lekár: MUDr. Elena Hrabovská
Sestra: Marta Némethová
Telefón:035/6923 045
Adresa:Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 9
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok od 10.30 hod.

Stomatologická ambulancia I.

Lekár: MUDr. Anežka Benková
Sestra:Anna Grosmanová
Telefón:035/6923 053
Adresa:Budova MsPK Šurany, II.poschodie č.dverí 25
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Stomatologická ambulancia II.

Lekár: MDDr.Erika Mihalovičová
Sestra: Eva Mudráková
Telefón:035/6923 033
Adresa:Budova MsPK Šurany, II.poschodie č.dverí 26
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Stomatologická ambulancia III.

Lekár: MUDr.Olívia Šulíková
Sestra:Božena Cviková
Telefón:035/6923 055
Adresa:Budova MsPK Šurany, II.poschodie č.dverí 24
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Stomatologická ambulancia IV.

Lekár: MDDr. Eva Kubačková
Sestra:Jana Hrvolová
Telefón:035/6923 054
Adresa:Budova MsPK , II. Poschodie, č. dverí 29
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

» O nás «Dentálna hygiena

Činnosť dentálnej hygieny je pozastavená.

Ambulancia gynekologická I.

Lekár: MUDr. Ivan Hlavatý
Sestra:Marta Vyskočová
Telefón:035/6923 081
Adresa:Budova MsPK Šurany, I. poschodie, č. dverí 23
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Ambulancia gynekologická II.

Lekár: MUDr. Emil Ghobrial
Sestra:Jarmila Hnátová
Telefón:035/6923 072
Adresa:Budova MsPK Šurany, I. poschodie, č. dverí 20
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok
Upozornenie!
streda - Zdravotné stredisko Komjatice


Oftalmologická ambulancia I.

Lekár: MUDr. Ján Bernát
Sestra:Mgr. Gabriela Sádecká
Telefón:035/6923 002
Adresa:Budova MsPK Šurany, 2. poschodie, č. dverí 22
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok


Oftalmologická ambulancia II.

Lekár: MUDr.Eva Valkovičová
Sestra:Mgr.Jana Rendvanská
Telefón:035/6 923 058
Adresa:Nábrežie 16, Šurany
ORDINAČNÉ DNI: pondelok, utorok a štvrtok


ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA - ORTOPTIKA

Lekár: MUDr.Eva Valkovičová
Sestra:Mgr.Jana Rendvanská
Ortoptik:Bc.Éva Édes
Telefón:035/6 923 058
Adresa:Nábrežie 16, Šurany
Harmonogram práce: práca podľa objednávok

» O nás «


Dermatovenerologická ambulancia /kožná/

Lekár: MUDr. Vladimíra Mezencevová
Sestra:Alžbeta Barcajová
Telefón:035/6923 047
Adresa:Budova MsPK Šurany, 2. poschodie, č. dverí 19
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

Neurologická ambulancia

Lekár: MUDr.Daša Viszlayová
Lekár: MUDr.Katarína Kročková
Sestra:Monika Blanárová
Telefón:035/6923 041
Adresa:Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 12
ORDINAČNÉ DNI: pondelok, utorok a piatok

Vykonávame tieto úkony:
Encefalografické vyšetrenie - EEG
Elektromyografické vyšetrenie - EMG
Evokované potenciály (EP) - vyšetrenie zmeny elektrickej aktivity mozgu:
VEP - zrakové EP
AEP - sluchové EP


Ortopedická ambulancia

Lekár: MUDr. Marek Ozorák
Sestra:Zuzana Czaková
Telefón: 035/6923 030
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie vľavo
ORDINAČNÉ DNI:utorok a piatok

Gastroenterologická ambulancia

Lekár: MUDr. Emil Polák
Sestra:Silvia Šranková
Telefón:035/6923 022
Adresa:Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 15
ORDINAČNÉ DNI:pondelok, utorok, streda, štvrtok

Chirurgická ambulancia

Lekár: MUDr. Peter Jankech
Sestra:Helena Palacková
Telefón:035/6923 067
Adresa:Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 18
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

Ambulancia pneumológie a ftizeológie (pľúcna)

Lekár: MUDr. Peter Radadič
Sestra:Lívia Mihalovičová
Telefón:035/6 923 073
Adresa: Budova MsPK Šurany, prízemie vľavo
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

Ambulancia vnútorného lekárstva I.

Lekár: MUDr. Marian Zlinský
Sestra:Andrea Benková
Telefón:035/6500884, kl. 242
Adresa:Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 8
ORDINAČNÉ DNI: pondelok až piatok


Ambulancia vnútorného lekárstva II.

Lekár: MUDr. Margareta Smatanová
Sestra:Katarína Zeleňáková
Telefón:035/ 6 923 082
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie, č. dverí 7
ORDINAČNÉ DNI: pondelok, utorok, streda, štvrtok

Ambulancia diabetológie a vnútorného lekárstva

Lekár: MUDr. Margareta Smatanová
Sestra:Katarína Zeleňáková
Telefón:035/ 6 923 082
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie, č. dverí 7
ORDINAČNÉ DNI: pondelok, utorok, streda, štvrtok

Otorinolaryngologická ambulancia /ORL/

Lekár: MUDr. Ľubica Ondrišeková
Sestra:Katarína Homolová
Telefón:035/6923 075
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie, č. dverí 3
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

Psychiatrická ambulancia

Lekár: MUDr.Tomáš Szép
Sestra:Viera Kelemenová
Telefón:035/6 923 032
Adresa:Budova Detského oddelenie, Nábrežie 16, Šurany – vchod z ulice M. Kokošovej
ORDINAČNÉ DNI:pondelok až piatok

Klinická psychológia

Psychologička: Mgr. Adriana Vačková
Telefón:0918 924 796
Adresa:Budova Detského oddelenia, Nábrežná 16, Šurany
ORDINAČNÉ DNI:pondelok, utorok, štvrtok a piatok

Klinická logopédiaObjednávanie na termín výlučne telefonicky, nie SMS!

Telefonovať môžete v čase:
PONDELOK
9,00 - 12,00
PhDr. Lenka Lešková
0903 888 282
UTOROK
10,00 - 13,00
Mgr. Barbora Karadi
0907 177 242
STREDA
10,00 - 13,00
Mgr. Viola Tömösközyová
0902 120 200


Odhlasovanie termínu kedykoľvek apoň 2 dni vopred dohodnutý termín výlučne formou SMS.

Ambulancia fyziatrie a rehabilitácie

LekárMUDr.Radmila Valentová
Telefón:035/6923016
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie vpravo
ORDINAČNÉ DNI:utorok, streda a štvrtok


fyziatricko rehabilitačné oddelenie – fyzioterapeutickí pracovníci a maséri
Telefón:035/6923029, 035/6923011
Adresa:Budova MsPK Šurany, prízemie vpravo
HARMONOGRAM PRÁCE:pondelok až piatok

RTG pracovisko (vrátane zubného a panoramatického zubného RTG)

Telefón:035/6923 021
Adresa:Budova MsPK Šurany, I.poschodie, č.d. 17
HARMONOGRAM PRÁCE:pondelok až piatok

LSPP pre dospelých

Harmonogram práce:
- v pracovných dňoch od 16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa
- v dňoch pracovného pokoja /soboty a nedele, sviatky/ od 7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa
Budova MsPK - prízemie, č. dverí 2
telefón: 035/6500884, 035/6500885

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
číslo telefónu 112 alebo 155.


LSPP pre deti a dorast

Harmonogram práce:
- v pracovných dňoch od 16.00 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa
- v dňoch pracovného pokoja /soboty a nedele, sviatky/ od 7.30 do 7.30 hod. nasledujúceho dňa
Budova MsPK - prízemie, č. dverí 2
telefón: 035/6500884, 035/6500885

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
číslo telefónu 112 alebo 155.


LSPP stomatologická

LSPP stomatologická - pre dospelých
- pre deti

Harmonogram práce: v dňoch pracovného pokoja /soboty, nedele, sviatky/ od 8.00 - 13.00 hod.
Budova MsPK Šurany, II. poschodie, č. dverí 28
telefón: 035/6500884, 035/6500885

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083