Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy

OZNAMY  o neprítomnosti lekárov

 

 

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
MUDr.Sklenárová všeobecná pre deti a dorast 22.5. - 9.6.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch

Detskí lekári  v MsPK Šurany

 
MUDr.Ondrišeková ORL

26.5.2017

Zastupovanie v akútnych prípadoch

26.5.2017 (piatok): akútne stavy cestou obvodných lekárov

 
MUDr.Jankech chirurgická 25.5. - 26.5.2017

Zastupovanie v akútnych prípadoch

- FNsP, Urgentný príjem, chirurgická ambulancia, N.Zámky

- MUDr.Štofko, Stará poliklinika, N.Zámky

- MUDr.Starzyk, chirurgická ambulancia, SNP 42, N.Zámky

 
MUDr.Valkovičová oftalmologická 23.5. - 24.5.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch

MUDr.Bernát, očná ambulancia v MsPK Šurany

 
MUDr.Hlavatý gynekologická 26.5.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch

MUDr.Ghobrial, gynekologická ambulancia v MsPK Šurany

 
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083