ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
eČasenka a SMS služba

Aby sme našim pacientom zjednodušili a sprehľadnili systém objednávani, sme zaviedli nový a moderný systém eČasenka aj s SMS službou. Systém zabezpečí jednoduché a rýchle vytlačenie si časenky s poradovým číslom pacienta. Ak si pacient medzičasom ešte chce odbehnúť a nečakať na svoje poradia priamo v ambulancii, môže si aktivovať SMS službu (tá je spoplatnená), ktorá cez SMS včas upozorní na to, že sa čoskoro dostane na rad.
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

                                            O Z N A M !

OD  1.7.2018  JE LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI V MsPK ŠURANY ZRUŠENÁ:

Najbližšia LSPP je v Nových Zámkoch:

 - LSPP pre dospelých:      Komárňanská 24, N.Zámky,   telefón: 035 6400 765

 - LSPP pre deti a dorast: Slovenská 11, N.Zámky, Detský paviloón,  telefón: 035 6421 827

 Ordinačné hodiny:  pracovné dni                     16.00 - 22.00 hodiny

                                 sobota, nedeľa, sviatok     7.00 - 22.00 hodiny

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
NEUROLÓGIA neurologická ambulanica  

Neurologická ambulancia ordinuje 3 dni v týždni:    

pondelok, utorok a piatok 

Pacienti sa môžu objednať na tel.čísle 035/6923041   po 14.00 hodine

 
Neurológia  neurologická amb.

27.8. - 31.8.2018

Zastupovanie:

akútne stavy riešiť cestou obvodných lekárov 

 
MUDr.Jankech chirrugická 6.8. - 17.8.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch:

- Urgentný príjem, FNsP N.Zámky

- MUDr.Štofko, Stará poliklinika, N.Zámky

 
MUDr.Benková zubná 1.8. - 17.8.2018

Zastupujú v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

 
MUDr.Šulíková zubná 17.8. b- 31.8.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch:

Zubné lekárky v MsPK Šurany
 
MUDr.Ozorák, PhD. ortopedická

31.8.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch:

Ortopedické oddelenie, FNsP N.Zámky
 
MUDr.Mezencevová kožná 13.8. - 4.9.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

Kožné oddelenie, FNsP, N.Zámky

 
MUDr.Polák gastroenterologická 16.7. - 31.8.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

akútne prípady riešiť cestou obvodných lekárov

 
MUDr.Ghobrial gynekologická

MUDr.Ghobrial  PN

od 3.4.2018

O Z N Á M E N I E!

Mestská poliklinika aktívne pracuje na tom, aby zabezpečila  obsadenie gynekologickej ambulancie lekárom na plný pracovný úväzok.

Pacientky, ktoré nemôžu alebo nechcú čakať, môžu požiadať o zaslanie zdravotnej karty k inému gynekológovi, s ktorým sa dohodli, že bude ich ošetrujúcim lekárom.

 
MUDr.Hrabovská všeobecná pre dospelých + hematologická

20.8. - 24.8.2018

Zastupovanie len v akútnych prípadoch::

- Všeobecnú amb. pre dospelých:

   obvodní lekári v MsPK Šurany

Hematologickú amb.:

Urgentný príjem FNsP N.Zámky

 
MUDr.Maki všeobecná pre dospelých

6.8. - 17.8.2018

a

27.8. - 31.8.2018

Zastupujú v akútnych prípadoch:

obvodní lekári v MsPK Šurany 

 
REHABILITÁCIA lekár FBLR  

OZNAM!

V mesiacoch júl a august 2018 bude lekár na ambulancii rehabilitácie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ordinovať dočasne v upravenom režime.

Od 1.9.2018 bude ambulancia rehabilitácia obsadená lekárom na plný pracovný úväzok.

 
 MUDr.Abrmanová, PhD.  všeobecná pre deti a dorast

21.8. - 3.9.2018

Zastupujú v akútnych prípadoch:

detské lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Šurániová všeobecná pre deti a dorast

16.8. - 20.8.2018

Zastupujú v akútnych prípadoch:

detské lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Tuchyňová všeobecná pre deti a dorast 9.8. - 15.8.2018 Zastupujú v akútnych prípadoch:

detské lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Bernát očná 16.8. - 17.8.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch: 

16.8.2018

MUDr.Valkovičová, očná ambulancia v MsPK Šurany, Nábrežie 16

17.8.2018

Starbec-centrum, očná amb., J.Kráľa , N.Zámky

 
MUDr.Valkovičová očná

20.8. - 3.9.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch: 

MUDr.Bernát, očná ambulancia v MsPK Šurany

 
MUDr.Radadič pľúcna 28.8.2018

Zastupuje v akútnych prípadoch: 

MUDr.Arpášová, Stará poliklinika, N.Zámky

 

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172