Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
eČasenka a SMS služba

Aby sme našim pacientom zjednodušili a sprehľadnili systém objednávani, sme zaviedli nový a moderný systém eČasenka aj s SMS službou. Systém zabezpečí jednoduché a rýchle vytlačenie si časenky s poradovým číslom pacienta. Ak si pacient medzičasom ešte chce odbehnúť a nečakať na svoje poradia priamo v ambulancii, môže si aktivovať SMS službu (tá je spoplatnená), ktorá cez SMS včas upozorní na to, že sa čoskoro dostane na rad.
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

OZNAMY  o neprítomnosti lekárov

 

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
MUDr.Hrabovská všeobecná pre dospelých + hematologická 20.11. - 22.11.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch:

všeobecnú ambulanciu pre dospelých obvodní lekári v MsPK Šurany

 
MUDr.Zlinský interná 20.11.- 22.11.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch:

MUDr.Smatanová, interná ambulancia v MsPK Šurany

 
MDDr.Kubačková zubná

24.11.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany
 
MUDr.Radadič pľúcna 23.11.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch:

MUDr.Arpášová, Stará poliklinika, N.Zámky.
 
MUDr.Ghobrial gynekologická 22.11. - 24.11.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch:

MUDr.Hlavatý, gynekologická ambulancia v MsPK Šurany
 
MUDr.Ozorák ortopedická 24.11.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch:

Ortopedické oddelenie, FNsP, N.Zámky.
 
MUDr.Ondrišeková ORL 28.11.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch: 

cestou obvodných lekárov

 
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083