PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
eČasenka a SMS služba

Aby sme našim pacientom zjednodušili a sprehľadnili systém objednávani, sme zaviedli nový a moderný systém eČasenka aj s SMS službou. Systém zabezpečí jednoduché a rýchle vytlačenie si časenky s poradovým číslom pacienta. Ak si pacient medzičasom ešte chce odbehnúť a nečakať na svoje poradia priamo v ambulancii, môže si aktivovať SMS službu (tá je spoplatnená), ktorá cez SMS včas upozorní na to, že sa čoskoro dostane na rad.
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

                                         

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
MUDr.Ondrišeková ORL 9.10.2018

Zastupovanie:

akútne prípady riešiť cestou obvodných lekárov

 
GASTRO gastroenterologická  

O Z N A M !

činnosť gastroenterologickej ambulabncie je dočasne pozastavená

 
MUDr.Maki všeobecná amb. pre dospelých

11.10. - 13.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

obvodní lekári v MsPK Šurany 

 
MDDr.Mihalovičová zubná 19.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubná lekárka v MsPK Šurany

 
MUDr.Benková zubná 19.10. -  24.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

 
MUDr.Šulíková zubná 19.10. -  24.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

 
MUDr.Ghobrial gynekologická

MUDr.Ghobrial  PN

od 3.4.2018

O Z N Á M E N I E!

Mestská poliklinika aktívne pracuje na tom, aby zabezpečila  obsadenie gynekologickej ambulancie lekárom na plný pracovný úväzok.

T.č. nie je možné poskytnúť adekvátnu lekársku starostlivosť veľkému počtu pacientok jedným lekárom - gynekológom Mestskej polikliniky.

Pacientky, ktoré chcú odísť z gynekologickej  ambulancie k inému lekárovi,  musia dodržať nasledovný postup:

1. Nájsť si nového lekára a podpísať  s ním Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

2. Na základe uvedenej dohody si lekár následne vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacientky, ktorá bude zaslaná poštou novému lekárovi   (do rúk pacientky sa zdravotná karta nevydáva).

V prípade otázok kontaktujte sestru gynekologickej ambulancie - pani Jarmilu Hnátovú, tel.: 035/6923072

 

 

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172