Organizacie » Mestská poliklinika


Charakteristika organizácie

Názov organizácie : Mestská poliklinika

Sídlo:  SNP č. 2, 942 018 Šurany

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IČO:   35606347

Dátum zriadenia: 1.4.1996

Štatutárny orgán:  riaditeľ - Ing. Miroslava Križanová

E-mail: poliklinika@surany.sk

V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru a v ohrození života volajte RZP:
tel: 112 alebo 155.
Predmet činnosti organizácie:
    Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG pracoviska a je organizátorom LSPP (dospelí, deti a dorast, stomatologická).

    Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb našim pacientom je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium a lekáreň.

MsPk Šurany je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní: VšZP, Dôvera, Union
Cieľ organizácie:
    Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
Aktuálne oznamy
NOVÉ – ORTOPTICKÁ CVIČEBŇA

OZNAMY  o neprítomnosti lekárov

OZNAM! Oznamujeme Vám, že počas mesiacov júl a august 2017 bude MUDr.Mezencevová,  lekárka

 na kožnej ambulancii, ordinovať od 7.00 hodiny ráno.

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch  
MUDr.Šulíková zubná 5.7. - 15.7.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch

Zubné lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Smatanová DIA + interná 3.7. - 14.7.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch

MUDr.Zlinský, interná ambulancia, MsPK Šurany

 
MUDr.Polák gastroenterologická 19.6. - 29.6.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch

  - - - - -

 
MUDr.Ondrišeková ORL 30.6.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch

Len akútne stavy riešiť cestou obvodných lekárov

 
MUDr.Hlavatý gynekologická 19.6. - 30.6.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch

MUDr.Hlavatý, gynekologická amb., MsPK Šurany

 
MUDr.Ghobrial gynekologická 3.7. - 14.7.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch

MUDr.Ghobrial, gynekologická amb., MsPK Šurany

 
MDDr.Augustínová zubná

26.6. - 7.7.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch

Zubné lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Hrabovská všeobecná pre dospelých + hematologická 26.6. - 7.7.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch

Obvodní lekári v MsPK Šurany

 
MUDr.Tuchyňová všeobecná pre deti a dorast 26.6. - 30.6.2017

Zastupujú v akútnych prípadoch

Detské lekárky v MsPK Šurany

 
MUDr.Radadič PaF - pľúcna 29.6. - 4.7.2017

Zastupuje v akútnych prípadoch

MUDr.Arpášová, Stará poliklinika, N.Zámky

 
MUDr.Jakubovich neurologická 26.6. - 26.7.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch a len v rámci  ordinačných dní

26.6. -  20.7.2017   

MUDr.Juraj Jantošík, Poliklinika Štúrovo, Jesenského 105/85  Telefón: 0905 543 308

24.7. - 26.7.2017

MUDr.Tibor Pólya, Poliklinika Želiezovce, Komenského 667/36 Telefón: 036 7712 133

 

 
MUDr.Bernát očná 26.6. - 7.7.2017

Zastupuje len v akútnych prípadoch

pondelky, utorky a štvrtky MUDr.Valkovičová, oftalmologická ambulancia, Nábrežie 16, Šurany. Telefón: 035/6923058

stredy a piatky    STARBEC - Centrum, J.Kráľa 3, Nové Zámky Telefón: 0918 544 739

Pozor! Dňa 30.6.2017 bude len akútne prípady zastupovať MUDr.Práznovská, Stará poliklinika, N.Zámky

 

 
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083