Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Domov Jesienka » Sponzori


Vynovená ženská kúpeľňa v útulku

V našej organizácii Domov Jesienka Šurany dlhodobo pracujeme aj na zlepšovaní podmienok v mestskom útulku pre ľudí bez domova. V mesiaci júl 2016 sme pokračovali rekonštrukciou ženskej kúpeľne. Výsledkom je teraz už vynovená kúpeľňa. Skrášliť sociálne zariadenie a kúpeľňu sa nám podarilo vďaka majiteľovi stavebnej firme Murena Jánovi Nagyovi, ktorého keď som oslovila za účelom darovania dlažby sa rozhodol bez predsudkov túto aktivitu podporiť.

Viera Kulíšková

Jesienka sponzori - MURENA

Autor:

Autor:

Obyvatelia útulku dostali dary

V decembri 2015 som spoločne s riaditeľom Domova Jesienka Šurany Ing. Ľudovítom Lenčéšom spustila v Útulku - Šurany, časť Kopec projekt zameraný skvalitnenie služieb pre ľudí bez domova.

Na naše aktivity zareagovala aj spoločnosť DM drogerie markt a dňa 09.06.2016 obdarovala obyvateľov útulku užitočným darom. Obsahoval pracie prostriedky, tekuté mydlá, čistiace prostriedky na podlahy a okná, dezinfekčné spreje, hubkové utierky, toaletný papier a vrecia na odpad. Za tento čin im vyslovujeme poďakovanie.

Pri príprave som si dala za cieľ nielen resocializáciu, ale aj vytváranie priateľskej atmosféry v útulku a navodenie pocitu spolupatričnosti medzi našimi klientmi a spoločnosťami, ktoré podnikajú na území Slovenska.

Viera Kulíšková

Jesienka sponzori - DM MARKT

Autor:

Autor:

Záhradkárstvo Isola Bella, s.r.o. Žitavce – Ing. Marián Krnáč

V mesiaci apríl prešla nevyužitá časť areálu mestského Útulku-Šurany, časť Kopec veľkou úpravou. A v tomto období už dostala novú tvár. Pribudli na ňom okrasné a ovocné stromčeky a tiež viaceré druhy byliniek. Hlavným cieľom však nebola len úprava a skrášlenie pozemku na ktorej sa podieľali obyvatelia útulku. Pri svojej práci sociálnej pracovníčky viem, že zaradiť ľudí bez domova späť do spoločnosti sa dá len vtedy, ak sa im podarí nájsť si trvalé zamestnanie. To však je možné len za predpokladu, ak sa u nich obnovia pracovné návyky a získajú nové skúsenosti. Zároveň sa im prinavráti sebavedomie a sebaúcta, čím si uvedomia vlastnú hodnotu.

Vypracovala som preto projektový zámer a po jeho posúdení riaditeľom Ing. Ľudovítom Lenčéšom som oslovila tri spoločnosti. Poďakovanie patrí záhradkárstvu Isola Bella, s.r.o. Žitavce – Ing. Mariánovi Krnáčovi, ktorý kladne vyhovel našej žiadosti.

Obyvatelia sa budú postupne učiť stromčeky štepiť, kosiť trávnik a vykonávať celkovú starostlivosť a údržbu o novovysadenú okrasnú a úžitkovú záhradku, čím budú aj zmysluplne využívať voľný čas.

Jesienka sponzori - Isola Bella,s.r.o.

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Sponzori Útulok - Šurany, časť Kopec č. 18 - Vianočný balíček
Domov Jesienka Šurany ďakuje za materiálnu pomoc sponzorom, ktorí sa podieľali na zostavení vianočného balíčka pre obyvateľov Útulku-Šurany, časť Kopec č. 18.
BercoffKlember , Dunajská Streda
Klember spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti:
Jesenského 2
929 01 Dunajská Streda


Pekáreň Bánov – Jozef Oremus


Pekáreň Bánov - Jozef Oremus
Sídlo spoločnosti :
Štúrova 42
94101 Bánov


Hlavným zámerom akcie – Vianočný balíček bolo zmeniť názor ľudí bez domova, že nepatria do našej spoločnosti a dať im pocit, že ich prijímame ako plnohodnotných ľudí, ktorí sa mnohokrát nie vlastnou vinou dostali do zlej sociálnej situácie.

Menovaní sponzori majú zásluhu na tom, že materiálnou pomocou spríjemnili obyvateľom útulku nielen Štedrý deň, ale celé vianočné sviatky, vďaka čomu mohli zažiť pravú atmosféru Vianoc.

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083