Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Domov Jesienka » Cenník služieb


 Výška úhrady za sociálnu službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany /ďalej len ,, VZN´´/.


Výška úhrady v zariadení pre seniorov

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

• stupeň II.   1,00 EUR/deň

• stupeň III.  1,70 EUR /deň

• stupeň IV.  2,00 EUR/deň

• stupeň V.   2,50 EUR/deň

• stupeň VI.  3,00 EUR/deň

Bývanie

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná miestnosť a príslušenstvo /WC,sprcha/ 0,23 EUR/m2 za deň

• v prípade, ak sa jedná o jednolôžkovú izbu úhrada sa zvyšuje na 1,50  EUR/deň.

• úhrada za dvojlôžkovú izbu v prístavbe zariadenia sa zvyšuje na  1,00  EUR/deň na každého užívateľa obytnej plochy.

Stravovanie

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, obed, večera)  3,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, obed, večera)   3,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)   4,80 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,30 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v špecializovanom zariadení

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

• stupeň V.   3,00 EUR/deň

• stupeň VI.  3,50 EUR/deň

Bývanie

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná miestnosť a príslušenstvo /WC,sprcha/ 0,23 EUR/m2 za deň

• v prípade, ak sa jedná o jednolôžkovú izbu úhrada sa zvyšuje na 1,50  EUR/deň.

• úhrada za dvojlôžkovú izbu v prístavbe zariadenia sa zvyšuje na  1,00  EUR/deň na každého užívateľa obytnej plochy.

Stravovanie

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, obed, večera)  3,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, obed, večera)   3,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)   4,80 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,30 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v útulku

Bývanie

• pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi 1,00 EUR/deň. V prípade dvojice  /manželia/ , druhá osoba platí 0,50 EUR/deň

• pre poberateľa dôchodku /starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, invalidný, čiastočne invalidný/ 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

• pre zamestnanú osobu 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

Používanie elektrospotrebiča

• V prípade, ak prijímateľ používa vlastný elektrický spotrebič/če ( televízny prijímač, chladnička, mraznička, rýchlovarná kanvica) je povinný v zmysle VZN platiť úhradu 5,00 EUR za mesiac.

 

•Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti

• Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti je 1,20 EUR za 1 hodinu poskytovania

 

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni

• Mesto prispieva  občanovi /dôchodcovi/ za sociálnu službu podľa výšky príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

 

Do výšky životného minima v sume 1,00 EUR za  obed

Nad výšku životného minima do 70,00 EUR v sume 0,66 EUR za  obed

Ostatní v sume 0,33 EUR za  obed

 

• Úhrada za donášku stravy je 0,23 EUR za obed na deň.

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083