Mestský úrad » Ako vybaviť - ZÁPIS ÚMRTIA A S TÝM SPOJENÁ ÚMRTNÁ MATRIKA
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:

  • úmrtný list
  • žiadosť o príspevok na pohrebPOTREBNÉ DOKLADY:

  • list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • občiansky preukaz zomreléhoDOBA VYBAVENIA: na počkanie

DUPLIKÁT ÚMRTNÉHO LISTU
občanov, ktorí zomreli v Šuranoch, Kostolnom Seku, Nitrianskom Hrádku a v Lipovej vydáva matričný úrad od roku 1907.

POPLATOK:
  • prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne
  • správny poplatok 5,00 € za vydanie duplikátu úmrtného listu v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083