PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Ako vybaviť - Prihlásenie občana bez trvalého pobytu-zrušený trvalý pobytK prihláseniu na trvalý pobyt na MESTO podľa § 5 „zákona“ je potrebné:
Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) „zákona“, a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 „zákona“, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného oddelenia PZ SR
- potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.


V tomto prípade sa ako miesto trvalého pobytu uvedie iba obec pobytu.

Ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec.

Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánovDôležité kontakty:
Ing. Lucia TIMEKOVÁ
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500106
e-mail: l.timekova @ surany.sk
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172