• „Šurianske hody“ sa budú konať 29. októbra 2017 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2017 Šurany Olympiáda DSS Harmonogram separovaného zberu na rok 2017 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Svet v obrazoch historikov
výstava
20. september - 29. október 2017
šurianska synagóga

Erb Surany

Beseda s Petrou Nagyovou Džeregovou
24. október 2017
v knižnici

Erb Surany

Palacinka "fest"
2.ročník
25. október 2017 o 17.00 hod.
Spoločenská hala Šurany

Erb Surany

Rozpravanie,kreslenie a zábava
s Miroslavom Regitkom
27. október 2017
v knižnici

Erb Surany

Otvorené manželstvo
27. október 2017
Spoločenský dom (kaviareň Zora)

Erb Surany

Kollárovci
14. 01. 2018 o 15.00 hod.
Spoločenský dom Šurany

Stalo sa

SČK - Kostolný Sek

SČK - Kostolný Sek

Publikované dňa 19.10.2017

DCS-Kostolný Sek

DCS-Kostolný Sek

Publikované dňa 19.10.2017

5. ročník Šurianskej desiatky

5. ročník Šurianskej desiatky

Publikované dňa 18.10.2017Úradná tabuľa

19.10.2017 Pozvánka na XXVII. riadne zasadanie MsZ Šurany -26.10.2017
19.10.2017 Oznámenie o začatí konania o výrube 854/2017
16.10.2017 kolaudačné rozhodnutie 2017/822-05
11.10.2017 Predaj pozemku v k. ú. Šurany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Sepeši, Lipová
11.10.2017 Predaj pozemku v k. ú. Šurany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Rudolf Hlavatý a manž., Šurany
10.10.2017 Tlačivá - Šurianske hody a Mikuláške trhy
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
09.10.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
04.09.2017 Volebné okrsky na voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04.11.2017 v Šuranoch
22.08.2017 Návrh na vydanie kolaud rozh. 2017/822
18.08.2017 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie
28.06.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voličov
18.05.2017 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083