Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Hudobné leto
Kaviareň Zora Šurany

Erb Surany

Oldies party
18.8.2017
Tona beach, Šurany

Erb Surany

Hry hrádockej venuše
21. augusta 2017 o 9.hod

Erb Surany

Olympiáda seniorov
5.ročník
22. augusta 2017
Futbalový štadión, Kostolný Sek

Erb Surany

Súťaž
o najkrajšiu záhradku,
predzáhradku a balkónÚradná tabuľa

18.08.2017 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie
16.08.2017 Oznámenie o začatí konania o výrube
16.08.2017 Tlačivá - Šuriansky jarmok, Šurianske hody a Mikuláške trhy
14.08.2017 Volebné okrsky na voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04.11.2017 v Šuranoch
10.08.2017 Rozhodnutie o predĺžení SP 2017/713-03-T
10.08.2017 Oznámenie o začatí kolaudač. kon.2017/822-03
03.08.2017 Územné rozh. č. 2017/686-03-B
28.06.2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voličov
22.06.2017 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
18.05.2017 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
02.03.2017 Oznámenie o výrube č. 332/2017
02.03.2017 Oznámenie o výrube č. 329/2017
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083