PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY
Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Revitalizácia parku pred poliklinikou
Revitalizácia parku pred poliklinikou

Autor: MM

Mesto Šurany
Letecký pohľad
Letecký pohľad

Autor: D. Németh

Letecký pohľad
Letecký pohľad

Autor: D. Németh

Letecký pohľad
Letecký pohľad

Autor: D. Németh

Zima v Šuranoch
Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2005
Zima 2005

Autor: D. Németh

Zima 2009
Zima 2009

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima 2009/2010
Zima 2009/2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Zima v tone
Zima v tone

Autor: Ing. M. Majerčík

Pamiatky
Zemné hradište Zámeček (2006)
Zemné hradište Zámeček (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Synagóga (2006)
Synagóga (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka (2006)
Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kostol Božieho milosrdenstva (2006)
Kostol Božieho milosrdenstva (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kostol Ružencovej Panny Márie (2006)
Kostol Ružencovej Panny Márie (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie (2006)
Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kostol sv. Martina (2006)
Kostol sv. Martina (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kaplnka Lurdskej Panny Márie (2006)
Kaplnka Lurdskej Panny Márie (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kostol Božského srdca Ježišovho (2006)
Kostol Božského srdca Ježišovho (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (2006)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Družstevníčka" (2006)
Socha "Družstevníčka" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "M. R. Štefánika" (2006)
Socha "M. R. Štefánika" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Busta "M. Kokošová" (2006)
Busta "M. Kokošová" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Pamätník padlým v II. svetovej vojne (2006)
Pamätník padlým v II. svetovej vojne (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Materstvo" - pred poliklinikou (2006)
Socha "Materstvo" - pred poliklinikou (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Materstvo" - pred DÚ (2006)
Socha "Materstvo" - pred DÚ (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Milenci" (2006)
Socha "Milenci" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Pohľad do vesmíru" (2006)
Socha "Pohľad do vesmíru" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

Socha "Hrádocká venuša" (2006)
Socha "Hrádocká venuša" (2006)

Autor: Ing. M. Majerčík

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172