PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY
Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Koncert hudobnej školy
Koncert hudobnej školy

Autor: MM

Šuriansky jarmok 2011
Ing. Eva Augustínová, prednostka MsÚ – organizátorka jarmoku
Ing. Eva Augustínová, prednostka MsÚ – organizátorka jarmoku

Autor: MM

pohľad na Šuriansky jarmok
pohľad na Šuriansky jarmok

Autor: MM

predajné stánky
predajné stánky

Autor: MM

predajné stánky
predajné stánky

Autor: MM

predajné stánky
predajné stánky

Autor: MM

Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK
Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK

Autor: MM

výstava ovocia a zeleniny
výstava ovocia a zeleniny

Autor: MM

výstava ovocia a zeleniny
výstava ovocia a zeleniny

Autor: MM

carving SOŠ Šurany
carving SOŠ Šurany

Autor: MM

výstava zvierat
výstava zvierat

Autor: MM

Dvor ľudových remesiel
Dvor ľudových remesiel

Autor: MM

pasovanie Šurianskych rytierov
pasovanie Šurianskych rytierov

Autor: MM

novopasovaní Šurianski rytieri
novopasovaní Šurianski rytieri

Autor: MM

kultúrny program
kultúrny program

Autor: MM

kultúrny program
kultúrny program

Autor: MM

kultúrny program
kultúrny program

Autor: MM

kultúrny program
kultúrny program

Autor: MM

atrakcie
atrakcie

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Predvečer 1. mája 2011
Predvečer 1. mája 2011

Autor: MM

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Noc s Andersenom 2011
Noc s Andersenom 2011

Autor: B. Hrušková

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Tatiana Markišová

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Chuť a vône fašangov
Chuť a vône fašangov

Autor: Miroslav Eliáš

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája 2010
Predvečer 1. mája 2010

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom 2009
Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor:

ZUŠ - 50. výročie
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008
ZUŠ - 50. výročie založenia školy - 12.12.2008

Autor:

Mojim Šuranom - môjmu mestu
10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

10.10.2008 Synagóga Šurany
10.10.2008 Synagóga Šurany

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

Šuriansky jarmok 2008
Šuriansky jarmok 2008

Autor:

MDD
MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

MDD
MDD

Autor: Ing. M. Majerčík

Lampiónový sprievod mestom
Lampiónový sprievod mestom

Autor: Ing. M. Majerčík

Lampiónový sprievod mestom
Lampiónový sprievod mestom

Autor: Ing. M. Majerčík

Lampiónový sprievod mestom
Lampiónový sprievod mestom

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Koncertný program
Koncertný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky
Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Rybárske preteky 1. máj 2008
Rybárske preteky 1. máj 2008

Autor: Ing. M. Majerčík

Víťazná šestka
Víťazná šestka

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie májov
Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Stavanie mája v časti Kostolný Sek
Stavanie mája v časti Kostolný Sek

Autor: Ing. M. Majerčík

Máj v Šuranoch na Námestí hrdinov
Máj v Šuranoch na Námestí hrdinov

Autor: Ing. M. Majerčík

Predvečer 1. mája v meste
Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Večerný hudobný program
Večerný hudobný program

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Noc s Andersenom
Noc s Andersenom

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku
Veľkonočné dekorácie z N.Hrádku

Autor: Ing. M. Majerčík

Nový rok 2008
Prejav Primátora
Prejav Primátora

Autor: Ing. M. Majerčík

Prejav Primátora
Prejav Primátora

Autor: Ing. M. Majerčík

Ohňostroj
Ohňostroj

Autor: Ing. M. Majerčík

Ohňostroj
Ohňostroj

Autor: Ing. M. Majerčík

Novoročné Šurany
Novoročné Šurany

Autor: Ing. M. Majerčík

Novoročné Šurany
Novoročné Šurany

Autor: Ing. M. Majerčík

Ohňostroj
Ohňostroj

Autor: Ing. M. Majerčík

Ohňostroj
Ohňostroj

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočná dekorácia
Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Vianočné dekorácie
Vianočné dekorácie

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš
Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Mikuláš 2007
Mikuláš 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslavy SNP
Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Oslava výročia SNP
Oslava výročia SNP

Autor: Ing. M. Majerčík

Šuriansky jarmok 2007
Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Jarmok 2007
Jarmok 2007

Autor: Ing. M. Majerčík

Propagačná výstava zvierat
Propagačná výstava zvierat

Autor: Ing. M. Majerčík

Propagačná výstava zvierat
Propagačná výstava zvierat

Autor: Ing. M. Majerčík

Propagačná výstava zvierat
Propagačná výstava zvierat

Autor: Ing. M. Majerčík

Propagačná výstava zvierat
Propagačná výstava zvierat

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Okresná výstava ovocia a zeleniny
Okresná výstava ovocia a zeleniny

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - F.Rako
Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

Výstava obrazov - Florián Rako
Výstava obrazov - Florián Rako

Autor: Ing. M. Majerčík

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172