Archív udalostí

Obchodná akadémia v Šuranoch oslávila sedemdesiatku

2016-12-08
Obchodná akadémia v Šuranoch patrí k tým školám Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá je postavená na pevných historických základoch a mnohoročných výsledkoch. Svoju históriu píše už 70 rokov ( Vznikla v roku 1946 v Nových Zámkoch. V roku 1962 bola premiestnená do Šurian.) viac


Stretnutie s Veronikou Vadovičovou

2016-12-06
V piatok 2. decembra vo večerných hodinách sa v malej telocvični Športovej haly v Šuranoch vďaka Hádzanárskemu klubu Mesta Šurany konalo stretnutie so zlatou medailistkou z letnej paralympiády 2016 v Rio de Janeiro, Veronikou Vadovičovou. Stretnutia sa zúčastnili nielen hádzanárky Mesta Šurany, ale aj rodičia s deťmi, ktorým Veronika „učarovala“ svojimi športovými úspechmi, ale ktorých zaujala i téma tohto stretnutia "Ako byť šťastným, zdravým a úspešným športovcom". viac


Boris Filan a jeho syn Oliver v Šuranoch

2016-12-01
Mestské kultúrne stredisko Šurany a Gymnázium v Šuranoch zorganizovali v Spoločenskom dome podujatie plné pohody a humoru - Pálenica Borisa Filana - Vzájomnosť je dôležitejšia ako úspech. Tento skvelý slovenský spisovateľ , textár, dramaturg, scénarista, moderátor a cestovateľ sa s divákmi podelil so svojimi zážitkami z ciest po svete , so spomienkami na mladosť a zábavnými príbehmi svojej rodiny. viac


S prvákmi o psíčkovi a mačičke

2016-11-30
Rozprávky o zvieratkách majú radi deti či vedia čítať, alebo nie. Zvlášť rozprávky, v ktorých vystupujú spolu psi i mačky. S rozprávkami Josefa Čapeka O psíčkovi a mačičke, konkrétne o tom, Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny, sa pohrali prváci zo ZŠ SNP v šurianskej knižnici. viac


Z aktivít Denného centra seniorov v Šuranoch

2016-11-24
Šurianski seniori sa zišli na spoločnom posedení v Spoločenskej hale v Šuranoch za prítomnosti zástupcov mesta. Kultúrnym programom ich potešili šurianski gymnazisti a spevácka skupina pri DCS Šurianka. V príhovore ich pozdravil Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 24. októbra pokrstili CD „Piesne z regiónov Slovenska“, na ktorom sa prezentovali piesňou „Šurianski mládenci“. viac


Tvorivé dielne v Kostolnom Seku

2016-11-21
Mestské kultúrne stredisko Šurany a Kultúrne zariadenie Kostolný Sek v spolupráci s Denným centrom seniorov v Kostolnom Seku aj tento rok pripravili pre občanov “Tvorivé dielne“ a to dňa 9.11.2016. Tohtoročné tvorivé dielne boli spojené s vianočnou výstavou ručných prác. viac


Michal Matunák, kňaz, historik, spisovateľ a archivár

2016-11-21
K osobnostiam mesta Šurany, ktoré sú trvale zapísané v jeho histórii, patrí i Michal Matunák. Tento rok sme si jeho 150. výročie narodenia pripomenuli podujatím, ktoré sa uskutočnilo 16. novembra 2016 viac


Poďme sa spolu báť

2016-11-11
Mať z niečoho strach, báť sa, môže byť celkom príjemné. Také príjemné bátie si vyskúšali štvrtáci zo ZŠ Bernolákova, keď navštívili šuriansku knižnicu. Prostredníctvom Hrôzostrašných rozprávok spisovateľa Jiřího Žáčka a prerozprávaných rozprávok Pavla Dobšinského Nebojsa! a iné hororozprávky si predstavili všetky strašidlá, strašidelné miesta a hororové situácie, ktoré sa v našich slovenských ľudových rozprávkach dajú nájsť. viac


Úcta k starším v Nitrianskom Hrádku

2016-10-26
Mesiac október je venovaný "MESIACU ÚCTY K STARŠÍM". Pri tejto krásnej udalosti si Kultúrne zariadenie v spolupráci Denným centrom seniorov v Nitrianskom Hrádku pripravili pre našich seniorov dve podujatia. Vo štvrtok 20. októbra to bola divadelná komédia "TRAJA V PARKU" v podaní Divadla mladých pri MOMS v Nových Zámkoch a v nedeľu 23. októbra posedenie pri úcte k starším spojené s kultúrnym programom detí z MŠ Nitriansky Hrádok spolu s pani učiteľkami a vystúpením mužskej speváckej skupiny Váraďani. viac


Úcta k starším

2016-10-21
Dňa 11.10.2016 sa v Dennom centre seniorov v Kostolnom Seku konala slávnostná členská schôdza, pri príležitosti “Úcty k starším“, za prítomnosti primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa a riaditeľa Mestského kultúrneho strediska RNDr. Miroslava Eliáša. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083