Archív udalostí

Nechajme znieť pieseň

2017-02-20
Pri príležitosti 40. výročia speváckeho zboru Kantáta pri Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch bolo vydané dvoj CD pod názvom Nechajme znieť pieseň. Projekt bol uskutočnený s finančnou účasťou Fondom na podporu umenia. viac


Výročná členská schôdza SZZP v Šuranoch

2017-01-31
V Spoločenskej hale v Šuranoch sa konala za prítomnosti predstaviteľov mesta výročná členská schôdza Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Šuranoch. Pani Anna Zajíčková, predsedníčka SZZP, ktorá je vo vedúcej funkcii od minulého roka, prítomných privítala a poinformovala o aktivitách zväzu. SZZP v Šuranoch má 235 členov. Program spestrilo vystúpenie speváckeho zboru Šurianka. Členskú schôdzu svojim príhovorom pozdravil Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. viac


Blahoželanie k jubileu

2017-01-31
V piatok 27. januára 2017 primátor mesta Ing. Marek Oremus ocenil pri príležitosti okrúhleho životného jubilea - 70. rokov pána Ivana Tótha, ktorý pôsobil ako poslanec MsZ od roku 1990 do 2002 a ako viceprimátor mesta Šurany v rokoch 1994-2002. Do roku 1994 bol predsedom Telovýchovnej jednoty v Šuranoch a zároveň dlhoročným vedúcim družstva v hádzanej. viac


Šurianska knižnica skvalitnila služby vďaka Fondu na podporu umenia

2017-01-23
Mestské kultúrne stredisko Šurany a jeho organizačná zložka - Mestská knižnica M.Matunáka Šurany podala v roku 2016 tri žiadosti o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia. Všetky boli vybavené kladne, vďaka čomu sa skvalitnili služby a uskutočnili zaujímavé projekty. viac


Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského na ZŠ Bernolákova v Šuranoch

2017-01-20
Recitačné súťaže na základných školách sú skvelou príležitosťou na objavovanie nových talentov. Deti a mládež si počas nich môžu porovnávať svoje zručnosti v prednese. Súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského je organizovaná už niekoľko rokov viac


Tradičné vianočné posedenie dôchodcov

2016-12-29
Šurianski dôchodcovia sa už tradične po vianočných sviatkoch stretajú v spoločenskej hale MsKS Šurany na stretnutí, ktoré pre nich pripravuje Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany. Tento rok sa zišli v stredu 28. 12. a organizátori pre nich pripravili zaujímavý program. viac


Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia tragickej smrti Márii Kokošovej

2016-12-21
Pri príležitosti 78. výročia tragickej smrti Márii Kokošovej sa zišli predstavitelia mesta, politických strán , Miestneho odboru Matice slovenskej v Šuranoch, žiaci stredných , základných škôl ako i široká verejnosť pred farským kostolom sv. Štefana prvomučeníka, aby si pietnou spomienkou uctili obeť horthyovskej okupácie. viac


Mikulášske posedenie v Kostolnom Seku

2016-12-16
Už tradične aj v tomto roku sa v Dennom centre seniorov v Kostolnom Seku uskutočnilo Mikulášske posedenie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kostolný Sek. Posedenie sa konalo 6.12.2016, o úvodné slovo a celý priebeh sa postarala predsedníčka SZZP Viera Veisová. viac


Osmijankove čítanie

2016-12-16
V predvianočnom čase si žiaci základných škôl mesta spoločne so svojimi pedagógmi približujú tradície, rozprávky a príbehy s tematikou najkrajších sviatkov cez aktivity pripravené pracovníčkami šurianskej knižnice. Okrem toho sa niektoré triedy zapojili do cyklu, ktorý sa na Slovensku pripravuje už 13 rokov - Čítanie s Osmijakom. viac


Mikuláš v Šuranoch

2016-12-09
Mesto Šurany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šurany uskutočnilo pri príležitosti prichádzajúcich najkrajších sviatkov, v deň svätého Mikuláša, Mikulášske trhy a Vianočné tvorivé dielne. Námestie hrdinov sa zmenilo na vianočné mestečko, vítajúce návštevníkov spleťou rôznych vôní cez sladký punč až po rôzne pochutiny. O skvelú vianočnú atmosféru sa postaral pestrý program, ktorí pripravili žiaci základných škôl , Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, žiaci Gymnázia v Šuranoch, Zuzana Dobrovodská a Spevácky zbor Šurianka. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083