• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Archív udalostí

Šurianski žiaci a ľudoví remeselníci sa stretli na Veľkonočných tvorivých dielňach

2012-04-04
K blížiacim sa veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria i Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa každoročne uskutočňujú v Spoločenskej hale v Šuranoch. Tento rok ich organizovalo Mestské kultúrne stredisko. Na tomto tvorivom podujatí sa stretli žiaci ZŠ, ZUŠ, Spojenej školy, Strednej odbornej školy v Šuranoch i ľudoví remeselníci z rôznych kútov Slovenska. viac


Mesto máme upravené a vyčistené. Dokedy?

2012-04-03
V rámci „Svetového dňa zeme“ a výzvy „Vyčistime si Slovensko“ bolo mesto Šurany zaregistrované do tejto akcie Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré nám poskytlo pracovné pomôcky /vrecia a rukavice/. Mesto Šurany sa zapojilo vlastnou výzvou „Čistenie a upratovanie mesta“ v termíne od 26.03. do 30.03.2012. viac


Zázračná Noc s Andersenom v Knižnici M. Matunáka v Šuranoch

2012-04-03
Už sedem rokov sa na Slovensku organizuje pre deti Noc s Andersenom - večerné a nočné aktivity v knižnici. Šurianska knižnica sa do projektu zapojila tento rok už po piaty raz. V piatok 30. marca sa „andersenčatá“ stretli v očakávaní, čo ich čaká. Pripravený bol pre nich naozaj zaujímavý program. viac


Čistenie a upratovanie mesta

2012-04-02
V Šuranoch pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“ bola vyhlásená výzva „Čistenie a upratovanie mesta“ zameraná na zber odpadu a čistenie verejných priestranstiev, trávnatých krajníc ciest, brehov rieky Nitry, zelených pásov pred rodinnými domami a na sídliskách v termíne od 26.3. do 30.3. 2012. viac


Dňa 28.marca sa uskutočnili oslavy 67.výročia oslobodenia mesta Šurian

2012-03-29
Mesto Šurany si dňa 28.03.2012 pripomenulo 67. výročie svojho oslobodenia. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia mesta, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politické strany a mládež. V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina Šurianka. viac


VERNISÁŽ výtvarnej súťaže detí SLOVENSKO MOJE otváral Daniel Brunovský

2012-03-27
XXI. ročník súťaže mladých výtvarníkov rôznych škôl z celého Slovenska sa niesol v rozprávkovom odkaze Albína Brunovského, ktorému bola súťaž venovaná pri príležitosti jeho 15. výročia úmrtia. Vernisáž sa konala už tradične v šurianskej synagóge za réžie Domu MS Šurany. viac


Tanečný workshop v Šuranoch

2012-03-11
V Spoločenskej hale sa stretli v sobotu fanúšikovia street-dance na veľkom tanečnom workshope, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Phantoms crew, víťazmi súťaže Talent 2009 a 2010 v Šuranoch. Práve táto súťaž odštartovala tanečnú kariéru, ktorá ich posunula až do televíznej show Československo má talent. viac


„Batôžkové“ fašiangové nedeľné popoludnie

2012-02-24
V poslednú fašiangovú nedeľu 19. 2. 2012 o 15,00 hod v Spoločenskej hale v Šuranoch zorganizovala Kolpingova rodina v spolupráci s MsKS v Šuranoch tradičné „Batôžkové“ fašiangové nedeľné popoludnie pre deti s rodičmi i starými rodičmi. viac


Kultúrny večierok v Šuranoch

2012-02-22
Ku koncu fašiangového obdobia, 17. februára 2012, usporiadalo Mestské múzeum a Miestny odbor MS v Šuranoch Kultúrny večierok ako pripomienku k 100.výročiu narodenia významnej šurianskej osobnosti ThDr. Karola Markoviča a k Medzinárodnému dňu materinského jazyka. Názov Kultúrny večierok nebol náhodný. viac


V Spoločenskej hale sa uskutočnilo spádové kolo 58. ročník Hviezdoslavov Kubín

2012-02-17
Na spádovom kole 58. ročníka celoštátnej postupovej súťaži Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 14. februára v Spoločenskej hale sa stretli zo Šurian a okolia talentovaní a nadaní žiaci z oblasti umeleckého slova. Organizovalo ho Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Šuranoch. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172