Archív udalostí

Rozprávkové popoludnie

2011-11-16
Vianočným darčekom môže byť pekná kniha, ktorá má čaro v každom veku a pre každého. O rozprávkach z kníh si rozprávali deti zo Školského klubu pri ZŠ SNP. viac


V Spoločenskej hale v Šuranoch sa klaunovalo

2011-11-10
Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo predstavenie Teátra Komika určené pre tých najmenších divákov, Klauniádu Adriána Ohrádku. viac


Spomínali sme

2011-11-09
Tohtoročný dušičkový čas nám doprial spomínať na našich drahých zosnulých v krásnom a pomerne teplom jesennom počasí. viac


Separovaniu odpadu v Šuranoch je venovaná neustála pozornosť

2011-11-09
V separovaní odpadu v meste postupujeme krok za krokom s cieľom dosiahnuť minimalizáciu dopadov komunálneho odpadu na životné prostredie. Po rokoch nám je jasné, že prvoradá je aj v tejto oblasti výchova najmladšej generácie. viac


17. augusta 2011 sa začalo s prístavbou Domova Jesienka

2011-11-09
Projekt je financovaný z Operačného programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR - Regionálny operačný program a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela. viac


Jesenné hody

2011-10-27
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ktoré prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Také bolo i stretnutie v pondelok podvečer, 24. októbra v Mestskej knižnici M.Matunáka v Šuranoch. viac


Náš jubilant Laco Zrubec

2011-10-26
Náš jubilant Laco Zrubec - tak sa volalo spomienkové stretnutie priateľov, čitateľov a rodákov význmamnej osobnosti mesta Šurian, ktoré sa konalo 20.októbra 2011 v synagóge. viac


Organizačno-metodický seminár gynekológov a neonatológov v Šuranoch

2011-10-24
Dňa 21. 10. 2011 sa v priestoroch budovy Mestského úradu Šurany konal Organizačno-metodický seminár gynekológov a neonatológov, ktorého organizátormi boli: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky, FNsP Nové Zámky. viac


Október – Mesiac úcty k starším - KD N.Hradok

2011-10-20
V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. viac


Október – Mesiac úcty k starším

2011-10-14
12.10.2011 sa členovia Klubu dôchodcov v Šuranoch stretli v Spoločenskej hale v Šuranoch pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083