Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Archív udalostí

Nové informačné tabule v meste

2017-10-30
Jednou z foriem akou priblížiť históriu nášho mesta širokej verejnosti, sú aj tri informačné tabule, ktoré boli osadené posledný októbrový týždeň. Ich vyhotovenie sa realizovalo vďaka finančnej dotácii Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci dotácie na podporu cestovného ruchu. Prvá tabuľa je osadená pri kostole a obsahuje históriu a staré fotografie kostola s niekoľkými historickými zaujímavosťami. viac


Palacinka“fest“ v Šuranoch

2017-10-28
V Spoločenskej hale v Šuranoch sa stretli obľúbenci maškrtných dobrôt na 2. ročníku súťaže Palacinka“fest“, poriadanej Mestským kultúrnym strediskom v spolupráci so Strednou odbornou školou gastronómie a služieb v Šuranoch. Akciu podporilo Mesto Šurany, Boto s.r.o, OK- team a reštaurácia Tyché. Do tejto súťaže sa mohli zapojiť všetci nadšenci pečenia i tí ktorí nie sú vyučení v danom obore. viac


Písanie pre deti považuje Petra Nagyová Džerengová za náročné

2017-10-27
Autorka troch titulov pre deti a mládež a siedmych románov, Petra Nagyová Džerengová, sa v šurianskej knižnici stretla s čitateľmi a porozprávala o svojom písaní. Písať začala ako 23-ročná. V románoch opisuje aj ťažké témy, akými sú násilie a ubližovanie si. Na dopoludňajšej besede sa stretla so šiestakmi zo ZŠ SNP. Podrobne im porozprávala o hlavnej hrdinke jej trilógie určenej mládeži, Kláre, ktorá sa veľmi bála strašidiel. viac


Družobné stretnutie

2017-10-24
V utorok 17. októbra 2017 sa v Kultúrnom zariadení v Kostolnom Seku konalo družobné stretnutie Miestneho spolku SČK Kostolný Sek a Miestneho spolku SČK Nitriansky Hrádok. Pozvanie na toto stretnutie prijala riaditeľka Mestskej polikliniky v Šuranoch Ing. Miroslava Križanová, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch RNDr. Miroslav Eliáš a predsedníčka družobného MS SČK Nitriansky Hrádok Ing. Andrea Heclová. viac


Podhájske dni klobás a tradičných špecialít

2017-10-24
V dňoch 13.-15.októbra sa v obci Podhájska konali Podhájske dni klobás a tradičných špecialít. Organizátorom týchto dní bolo Termálne kúpalisko Podhájska. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý trojdňový kultúrny program, súťaž vo varení gulášu, súťaž v príprave klobás, zabíjačkové špeciality, atrakcie pre deti a veľa ďalších zaujímavostí. viac


Tímová práca, veselé čítanie a dobrá zábava

2017-10-23
Titulok úplne vystihuje aktivitu, ktorú v šurianskej knižnici vykonávali štvrtáci zo ZŠ na ul. Bernolákovej. Pritiahnuť deti k čítaniu je snahou učiteľov i pracovníčok MsK M. Matunáka v Šuranoch. viac


Zlato a striebro šurianskych športových nádejí

2017-10-19
Viac ako 700 pretekárov z 13 európskych krajín sa stretlo v nedeľu 15.októbra v priestoroch budapeštianskej športovej haly Budaörs City Sporthall na podujatí Hungarian Open Saman Cup 2017. Medzi zúčastnenými nechýbali ani reprezentanti šurianskeho Karate klubu TRIUMPH. Šurianske športové nádeje sa v záplave športovcov vôbec nestratili. viac


DCS-Kostolný Sek

2017-10-19
Dňa 17.10.2017 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším konala v Dennom centre seniorov v Kostolnom Seku slávnostná členská schôdza. viac


SČK - Kostolný Sek

2017-10-19
Dňa 17.10.2017 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším konala v Kultúrnom zariadení v Kostolnom Seku družobná členská schôdza Slovenského červeného kríža. viac


5. ročník Šurianskej desiatky

2017-10-18
Opäť po roku Mesto Šurany a Gymnázium Šurany zorganizovalo v sobotu 14.10.2017 už piaty ročník bežeckého podujatia pod názvom „Šurianska desiatka“. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Olympijského klubu okresu Nové Zámky a firmy Sklo-platina - Elektro Straška, s.r.o. Šurany. Riaditeľkou pretekov bola riaditeľka Gymnázia Šurany Ing. Mgr. Alžbeta Danielová. Tak ako po minulé roky bežecké súťaže boli pripravené pre všetky vekové kategórie – od detí navštevujúcich MŠ až po dospelých pretekárov. Súťažilo sa v 21 kategóriách. Celkove súťažilo 251 pretekárov. Pre najmenších boli pripravené bežecké trate od 100 do 520 m na Námestí hrdinov už dopoludnia. Každý súťažiaci dostal sladkú odmenu a víťazi boli odmenení vecnými cenami a medailou. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083