PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Deň vedy v šurianskej knižnici

V týždni od 5. - 9. novembra sa na Slovensku už po pätnástykrát organizujú rôzne aktivity na podporu a propagáciu vedy. Mestská knižnica M.Matunáka v Šuranoch sa aj v roku 2018 zapojila do tohto projektu. V utorok 6. 11. 2018 pre žiakov druhého stupňa ZŠ pripravili v spolupráci s Katedrou matematiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zaujímavé, pútavé a netradičné matematické aktivity. Piati mladí doktoranti - Lucia Vargová, Veronika Bočková, Petronela Šovčíková, Renáta Vágová a Timotej Šumný, počas piatich vyučovacích hodín aktívne zapojili do projektu 225 školákov. Riešili hlavolamy, pracovali so zrkadlom pri geometrických úlohách, skladali rôzne modely kociek, prekladali papier do rôznych tvaroch a spoznávali matematiku z iného pohľadu, ako v škole. Pri práci sa hlavne zabávali, čo bolo hlavnou úlohou a zámerom. Ocenili to nielen pedagógovia, ale hlavne žiaci. Preto patrí veľké poďakovanie Katedre matematiky UKF v Nitre za ich výborné nápady a za zábavnú propagáciu vedy.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKSdopredu
Novší článok
Simon Kováč s „ostravským“ striebrom
Starší článok
Nový RTG prístroj na Mestskej poliklinike
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172