PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Denné centrum seniorov v Šuranoch oslávilo mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším dôstojne oslávili starší spoluobčania z Denného centra seniorov v Šuranoch v Spoločenskej hale za prítomnosti vedenia mesta. K prítomným sa prihovoril Ing. Marek Oremus, primátor mesta , ktorý odovzdal kyticu kvetov predsedníčke DCS Mgr. Márii Havlasovej, ako prejav vďaky a úcty všetkým seniorom. Posedenie spríjemnila spevácka skupina Šurianka a pani Anna Sládkovičová svojim prednesom. Kvietkom potešili 80. ročných jubilantov pani M. Eliášovú a V. Sepešiho. Primátor mesta odovzdal kyticu pani Anne Sládkovičovejako prejav vďaky a úcty za jej dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry. Príhovor predsedníčky DCS poukázal na starobu ako obdobie jesene života, v ktorom sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť. „ Mladosť žije z nádeje , staroba zo spomienok. Zostarnúť nie je umenie , umenie je vyrovnať sa s tým.“ Ukončila príhovor Mgr. Mária Havlasová. Po družnej diskusii nasledovalo príjemné posedenie pri speve a hudbe.M.H.
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Slávnosť k príležitosti 60.výročia založenia ZUŠ
Starší článok
Stretnutie SČK v Kostolnom Seku
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172