PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Stretnutie SČK v Kostolnom Seku

Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského Červeného kríža v Kostolnom Seku sa v kultúrnom zariadení uskutočnilo neformálne stretnutie členov SČK s darcami a to dňa 14.9.2018.

Stretnutie zahájila predsedníčka Slovenského Červeného kríža v Kostolnom Seku Zita Lutišanová, ktorá privítala primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa, predsedníčku DCS v Šuranoch Mgr. Máriu Havlasovú, predsedníčku SZZP v Kostolnom Seku Vieru Veisovú a všetkých prítomných.

Záver patril kultúrnemu programu, kde sa predstavili ženská spevácka skupina z Kostolného Seku a ženská spevácka skupina Šurianka.Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Denné centrum seniorov v Šuranoch oslávilo mesiac úcty k starším
Starší článok
31. novodobý Šuriansky jarmok
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172