PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Po stopách Hrádockej Venuše – denný letný tábor v NH

Denný letný tábor sa tento rok v Kultúrnom zariadení na Nitrianskom Hrádku konal v dňoch 9.7.2018 – 13.7.2018. Hlavnou témou aktivít bola história mesta, spoznávanie kultúrnych pamiatok Šurian. 18 detí malo možnosť spoznať najstaršiu históriu Nitrianskeho Hrádku, poprechádzať sa po tzv. Slovenskej Tróji a priamo na mieste nálezu Hrádockej Venuše vyskúšať na vlastnej koži, ako sa vyhľadávajú archeologické pamiatky v teréne. Dozvedeli sa najstaršiu históriu obývania Nitrianskeho Hrádku . Na aktivity prvého dňa následne nadväzovali aj tvorivé dielne: deti si vymaľovali sošku Hrádockej Venuše - Magna Mater, oboznámili sa s technikou koláže – pomocou ktorej vytvorili Venušu podľa Picasa. Technikou dekupáže za pomoci plastelíny a lepidla vytvorili obrázky hlinených nádob bádenskej kultúry, ktorá obývala časť Nitrianskeho Hrádku – Zámeček, a vymodelovali si tanieriky a prívesky technikou otláčania rastlín do hliny presne tak, ako to robili ľudia v dávnych dobách, pri tvorbe úžitkových a okrasných predmetov. Históriou a archeológiou dýchala aj návšteva starobylej Nitry – v Prírodovednom múzeu deti čakala Škola archeológie – po prehliadke expozície praveku sa malí táborníci zahrali na archeológov a priamo v priestoroch múzea vyhľadávali v piesku archeologické artefakty, triedili nálezy, pomocou puzzle skladali historické nádoby, vypĺňali test mladého archeológa. S Prírodovedného múzea viedli naše kroky na Pribinove námestie k sochám kniežaťa Pribinu a Corgoňa. V priestoroch Nitrianskeho hradu sa deti dozvedeli históriu a význam príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu . Odmenou po úspešne zvládnutom dopoludní bola návšteva parku na Sihoti . Textílie a práca s nimi tvorili ďalšiu časť tvorivých dielní – za pomoci šablón si šikulkovia farbami na textil vymaľovali nákupné plátenné tašky, aby pamiatka na tábor vydržala čo najdlhšie. Športové aktivity ( loptové hry, skákanie vo vreci, minifutbal) sa striedali denne s vedomostným kvízom zameraným na históriu ľudstva, vynálezy a zemepis. V tábore sme medzi sebou privítali aj hostí – príslušníkov PZ SR zo Šurian, ktorí deti oboznámili z bezpečnosťou na cestách počas prázdnin a porozprávali zaujímavosti z policajného života. Psovoda p. Jozefa Lőrinca so psom Fabiom, ktorý nám ukázal vysokú školu výcviku a poslušnosti psa. S táborom sme sa rozlúčili opekačkou a sladkou tortou, ktorú upiekla Erika Mičeková. Animátorky tábora – Martina Hlavatá, Tatiana Martišová, Erika Mičeková a Ivana Bartovičová . Ďakujeme sponzorom za ich pomoc a dary pre deti.Tatiana Martišová
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Vatra zvrchovanosti v Tone
Starší článok
Revitalizácia zelene na Bernolákovej ulici
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172