PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Ďalší ročník Šurianskeho Kubka

Špeciálna základná škola v Šuranoch vytvorila tradíciu recitačnej súťaže žiakov špeciálnych škôl - Šuriansky Kubko, ktorej ostatný ročník sa konal 6. júna 2018 v šurianskej synagóge. Súťažilo sa v troch kategóriách a v tomto roku sa zapojilo až deväť škôl - Špeciálna základná škola /ŠZŠ/ Hurbanovo - Zelený háj, ŠZŠ Hurbanovo - Dulovce, ŠZŠ Komjatice, Spojená škola /SŠ/ Komárno, SŠ Kollárovo a Spojená škola internátna /SŠI/ Topolčany, SŠI Levice a SŠI Nitra, a samozrejme ŠZŠ Šurany. Porota si celkovo vypočula 27 prednesov, príbehov a básničiek od slovenských autorov. K najkrajším a najdojemnejším, bez pochyby, patrilo vystúpenie súťažiaceho v 1. kategórii - B variant, ktorý sa stal jej víťazom. I keď jeho zdravotné znevýhodnenie je výrazné, radosť a úsmevy rozdával počas celej súťaže. Práca s deťmi v špeciálnych školách je veľmi náročná, ale deti sa vedia odmeniť za lásku a snahu svojich pedagógov, a toto bolo vidno i na Šurianskom Kubkovi. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí s trpezlivosťou a elánom pripravili všetkých súťažiacich, ale hlavne organizátorom - ŠZŠ v Šuranoch. Zároveň je potrebné poďakovať aj vedeniu mesta Šurany, za dlhoročnú podporu. Víťazi jednotlivých kategórií:l. kategória
I. Gjorgy Eder
II. Barancová Tatiana
III. Bálint Matúš


2. kategória
I. Bodišová Erika
II. Brantová Katrin
III. Karvaj Kevin


3.kategória
I. Rigoóva Helena
II. Kováčová Kristína
III. Bandová StefaneJK
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Dielničky pre seniorov
Starší článok
Šurany MDD reportáž
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172