PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mesto oslávilo Deň detí

Na mestských oslavách MDD organizovaných Mestom Šurany a Mestským kultúrnym strediskom sa Námestie hrdinov zmenilo na detský svet, v ktorom si deti mohli užiť slnkom zaliate mesto s množstvom atraktívnych zážitkov. Okrem detskej manéže, skákacieho hradu a jumpingu na ne čakali ukážky techniky a práce zložiek Záchranného integrovaného systému, ukážky kinológov, Hasičského záchranného zboru Šurany, osveta a ukážky prvej pomoci MO SČK, maľovanie na tvár pracovníčkami MsKS, ukážky Karate Klub Triumph a OZ Šurianski jazdci.. Deti si mohli vyskúšať ako sa hasí požiar i zachraňovanie ľudského života . Do krásneho dňa prispeli svojimi súťažnými aktivitami i mladí gymnazisti . Skákanie vo vreci, či prekonávanie prekážok s loptičkou na lyžičke potešilo mnoho detí. Zážitkov sa deťom ponúkalo neúrekom. Zábavné aktivity si pre deti pripravila i Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Šuranoch, ktorá deťom predviedla servítkové techniky i ako sa zdobia perníčky. Pred Mestským úradom na deti čakala sladká odmena . Do pestrého dňa prispela tanečná skupina KS DANCE DUO. Skvelú zábavu si nielen deti, ale i dospelí vychutnali v interaktívnom predstavení Teáter Komika – Roman Mihálka a Adrián Ohrádka pod názvom Príbeh rytiera . Toto atraktívne podujatie v doobedňajšom krásnom počasí venované všetkým deťom sa vydarilo a ich šťastný úsmev na tvári bol tou najväčšou odmenou pre organizátorov.

„Oslavy medzinárodného dňa detí v Šuranoch pokračovali aj v popoludňajších hodinách. Do Centra voľného času zavítalo bábkové divadlo TYJÁTR Nitra, v ktorom „ožil“ gašparko, Herkules, čerti, kráľ s kráľovnou...Oživil ich herec, pán Ivan Gontko, ktorý počas predstavenia aj veselo žartoval. Nadšenie, prekvapenie a radosť na tvárach detí počas predstavenia vyvolali úsmev a spokojnosť na tvárach rodičov.

Pokračovaním programu boli hasičské súťaže, hry a zábava na mini diskotéke.

Množstvo firiem , ktoré podporili uvedené aktivity pre deti sa zaslúžilo o krásne ceny, ktoré si deti losovali v tombole.

Napriek počasiu, ktoré zmarilo ďalšie aktivity, ako sú pobyt na dopravnom ihrisku, športovanie a kreatívne tvorenie, rodiny s deťmi si aktívne užili Medzinárodný deň detí.

Dňa 3.6.2018 sa uskutočnili v Šuranoch detské rybárske preteky, ktoré pre deti zorganizovala MsO SRZ Šurany.

Do súťaže sa zapojili deti rôznych vekových kategórií a na stanovištiach vládla doslova rodinná atmosféra. Deti lovili a obdivovali malé i väčšie ryby, rodičia si vychutnávali príjemnú atmosféru v prírode so svojimi ratolesťami.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch, s podporou sponzorov pripravila pre deti nielen občerstvenie, ale aj pekné ceny pre desiatich víťazov. Nikto však neodišiel naprázdno. Centrum voľného času v Šuranoch odmenilo všetky deti za účasť pamätným listom a drobnou pozornosťou. Budúci malí rybári a ochrancovia prírody si prišli určite na svoje. „ na margo osláv MDD pani Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ v Šuranoch.Renáta Kozlíková
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakabdopredu
Novší článok
Šurany MDD reportáž
Starší článok
Tretí ročník šurianskej Špeciolympiády
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172