PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mojej matke 12. ročník literárnej súťaže

s celoslovenskou pôsobnosťou o najkrajšie vyznanie matke

Slávnostné vyhodnotenie Mojej matke - literárnej súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sa tento rok nieslo v duchu 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Na 11. ročníku podujatia, kde slovo láska k človeku tak blízkemu bolo skloňované rôznymi literárnymi spôsobmi , sa v šurianskej synagóge stretli milovníci pera rôznych vekových kategórii. Súťaž zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko pod záštitou Mesta v spolupráci s Krajským úradom v Nitre odborom školstva. Tento projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj. Do súťaže sa zapojili deti a mládež z okresov Nové Zámky, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa, Komárno, Topoľčany a Stará Lubovňa . Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych škôl a stredných škôl. Porota pracovala v zložení Mgr. Mária Kosorinská, Renáta Kozlíková a Mgr. Viera Flotischlerová. Z úst Adama Šutku a Lenky Klobučníkovej zazneli dojemné slová víťazov plné lásky, vďaky a obdivu k milovanej osobe. Podujatie bolo obohatené vystúpením Sharon Štefánikovej, žiačke ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch, viacnásobnej víťazke rôznych celoslovenských speváckych súťaží. „ Každá práca bola jedinečná svojou emočnou silou a preto mala porota veľmi náročnú úlohu. V tomto ročníku sme sa stretli s autormi, ktorí obsahovo naplnili pôvodné zadanie – najkrajšie vyznanie matke formou básní, úvahy a rozprávania, ale i kratšími poviedkami , ktoré zobrazovali pozitívny vzťah k matke. Žiaľ, nie všetky deti majú možnosť žiť v rodinnej harmónii. Odzrkadlilo sa to v literárnych prácach, v ktorých prevládali negatívne postoje voči matke. Toto zobrazenie emočne silných výpovedí vychádzajúcich z odžitých životných príbehov bolo kontrastom láskavej starostlivosti, pokoja a istoty. V popredí sme však cítili túžbu po láske a spolupatričnosti. Vzhľadom k tomu sa rozhodla porota tieto práce oceniť.

Povedať čo cítim k blízkemu človeku nie je ľahké a preto si vážime odhodlanie všetkých našich súťažiacich. Ďakujeme za nádherný umelecký zážitok a želáme veľa krásnych a tvorivých dní.“ Na margo súťaže porotkyňa Mgr. Mária Kosorinská. Ocenených bolo 31 súťažiacich v poézii a próze v 4. kategóriach.Víťazi:

I. kategória ročníky 1. – 4. ZŠ próza
1. Gréta Smoláriková, ZŠ Komenského Nesvady
2. Lukáš Kuchar, ZŠ Zemné
3. Filip Brath, ZŠ Čechynce

I. kategória ročníky 1.-4. ZŠ poézia 1. Martina Melichová, ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo 2. Sarah Penciaková, ZŠ Na hôrke Nitra 3. L. Siekela,ZŠ Bátovce

II. kategória ročníky 5.-9. ZŠ poézia
1. Diana Krajmerová, ZŠ s MŠ Hul
2. Viktória Popluhárová, ZŠ Bernolákova Šurany
3. Marinna Ibrahimi ZŠ Škultétyho Topoľačany

II.kategória ročníky 5.-9. ZŠ próza
1. Natálie Dvořáková, ZŠ SNP
2. Barbora Kruzsiczová, ZŠ Farná
3. Romana Petrová, ZŠ Saratovská Levice

III..kategória ŠZŠ poézia
1. Dominik Reindl, ŠZŠ Zelený Háj
2. Miroslava Vargová, RC Zlaté Moravce
3. Milena Candráková, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Špitálska Nitra

Čestné uznanie – Kačeňáková Lucia , RC Zlaté Moravce
Cena poroty za precítené stvárnenie témy - Hatnančíková Lenka , RC Zlaté Moravce
Cena poroty za precítené stvárnenie témy – Alexandra Majzlánová, RC Zlaté Moravce

3.kat . ŠZŠ - próza
1. Miesto – Simona Ferčáková, RC Zlaté Moravce
2. Miesto – Kristína Sabová, Spojená škola internátna, Z.Nejedlého Levice

4.kategória SŠ –poézia
1. Zuzana Žňavová, SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce
2. Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Lubovňa
3. Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany
Čestné uznanie – Soňa Mullerová , SOŠ pedagogická Levice

4.kategória SŠ - próza
1. Martin Szabo, Súkromná stredná škola polytechnická DSA, Nitra
2. Martin Tatay, SOŠ technická Šurany
3. Barbora Kucmanová, OA Šurany
Čestné uznanie – Anna Semková , Gymnázium Grosslingova Bratislava
Čestné uznanie – Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa
Čestné uznanie – Petra Virágová, OA Šurany
Čestné uznanie – Sonja Boškovičová, OA Šurany
Vyberáme z fotogalérie

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakabdopredu
Novší článok
Oslava Dňa rodiny v materskej škole na ulici MDŽ v Šuranoch
Starší článok
M.R.Štefánik
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172