PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

M.R.Štefánik

Dňa 4. mája 2018 sme si už tradične pripomenuli osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika a jeho 99. výročie tragickej smrti. Spomienková slávnosť bola zároveň aj príležitosťou pripomenutia si storočnice vzniku Československej republiky, na ktorej vzniku má Štefánik nezastupiteľné miesto. Už 15 rokov po jeho smrti, v roku 1934, bola v Šuranoch odhalená jeho bronzová socha v nadživotnej veľkosti. Ale tak, ako sa menilo geopolitické prostredie, nešťastné osudy mala i táto socha. Po tretíkrát odhalená, krátko po revolúcii v roku 1989 sa stala dôležitým symbolom slobody a demokracie našich občanov a Slovákov na juhu všeobecne. Po Štefánikovej pravici rastie košatá lipa zasadená v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku ČSR. Dnešnej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia mesta vedení primátorom Ing. Marekom Oremusom, Matice Slovenskej a ďalších kultúrno spoločenských organizácií. Život M.R.Štefánika priblížil riaditeľ MsKS RNDr. Miroslav Eliáš a poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková reflektovala na Štefánikov odkaz pre súčasné generácie, ako byť Slovákom aj za hranicami vlasti. Celé podujatie obohatili hymnické a národné piesne v podaní šurianskeho Ženského speváckeho zboru Kantáta pod vedením dirigentky Mgr. Jany Kucharovej.text: Miroslav Eliáš
foto: Renáta Kozlíková
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Mojej matke 12. ročník literárnej súťaže
Starší článok
Dostihy
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172