PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Čo vieš o Šuranoch?

V Spoločenskej hale v Šuranoch sa zišli žiaci troch základných škôl v Šuranoch, aby si zmerali svoje vedomosti v interaktívnom zábavno-vedomostnom kvíze Čo vieš o Šuranoch organizovanom Mestským kultúrnym strediskom pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Žiaci sa popasovali s otázkami z okruhov kultúra, dejiny, pamiatky a osobnosti. V zábavných medzikolách, do ktorých boli zapojení i diváci , si vyskúšali svoju zručnosť a pohotovosť. Porota pracovala v zložení Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva na MsÚ, Mgr. Mária Kosorinská, psychologička, editorka a scénaristka, Renáta Kozlíková, dramaturgia a tvorba programov MsKS a Mgr. Viera Flotischlerová, pracovníčka MsKS v Šuranoch. Program spestril novovzniknutý Šuriansky folklórny súbor pod vedením Stanislava Palica, dlhoročného člena folklórneho súboru Sľuk. Spevom a recitáciou sa do podujatia zapojili i žiaci zo súťažných ZŠ. Svoje moderátorské schopnosti si vyskúšala Lenka Klobučníková, žiačka Gymnázia v Šuranoch. Víťazom súťaže sa stala cirkevná ZŠ Žofii Bosniakovej v Šuranoch. Druhé miesto obsadila ZŠ SNP a na treťom sa umiestnili žiaci zo ZŠ Bernolákova. „Šurany sú mesto s bohatou históriou a tradíciami, ktoré každý rodák uchováva hlboko vo svojom srdci. Obohatenie vedomostí o vzácne poznatky o meste , v ktorom sa človek narodí, či študuje ho vedú k novým poznaniam a hlbšiemu vnímaniu života okolo neho. Práve táto myšlienka ma viedla k uskutočneniu vedomostno-zábavného kvízu pre žiakov v Šuranoch pod názvom Čo vieš o Šuranoch. Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy je veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a jeho histórii. Vzhľadom k atraktívnosti súťaže pokračujeme 22.3. súbojom stredných škôl.“ Na margo súťaže Renáta Kozlíková.MsKS
Vyberáme z fotogalérie

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučník

Autor: M.Klobučníkdopredu
Novší článok
Medovina roka je zo Šurian
Starší článok
Šurianskym mladým hasičom sa opäť darilo
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172