PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Šurany očami literátky Marianny Grznárovej

Päťdesiate roky minulého storočia v Šuranoch približuje autorka knihy Balóny pani Barusovej, Marianna Grznárová, prostredníctvom známych i zabudnutých osobností a postavičiek tej doby. Autorka v štyroch poviedkach - Hadbábnik, Lavórovica, Ukulele a Balóny pani Barusovej zobrazuje nielen udalosti, rodiny, ale aj celú vtedajšiu spoločnosť. O knihe a o jej autorke sa seniori v Dennom centre seniorov /DCS/ viac dozvedeli počas stretnutia dňa 26. februára, ktoré pre nich pripravili pracovníčky MsK M. Matunáka v Šuranoch. Marianna Grznárová je známa ako autorka úspešného večerníčkového seriálu Pásli ovce valasi, ktorý neskôr vyšiel knižne pod názvom Kubko a Maťko. Pre deti napísala ešte knihy Bosá jabloň, O netopierovi, ktorý nechcel spávať a Dvaja na ceste. Okrem toho je autorkou mnohých televíznych scenárov a rozhlasových rozprávok. K Šuranom ju viažu spomienky na mladosť a školské obdobie a pretože niektorí prítomní ju poznali aj osobne, rozprávanie o knihe poviedok nadobudlo neopakovateľnú podobu. Všetkým bolo blízke i nárečie, ktorým sa hrdinovia vyjadrujú a zaspomínali si na niektoré významné osobnosti tej doby. Autorka mená niektorých postáv trochu pozmenila, ale prítomní ich rýchlo podľa popisu identifikovali a doplnili o niektoré momenty z ich života. V DCS sa rozprúdila živá debata o šurianskych repných kampaniach, o Ičovi Kominárovi, o kultúrnom a mestskom živote opisovanej doby. Podujatie sa konalo k 880.výročiu prevej zmienky o Šuranoch a pripravuje sa jeho pokračovanie.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BHdopredu
Novší článok
Sofia Fialková v Budapešti s dvojitou medailovou porciou
Starší článok
Beseda s misionárom
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172