PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Beseda s misionárom

V priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch sa 20.februára 2018 konala beseda s misionárom Thomasom Tulungom, ktorý pochádza z indonézskeho ostrova Flores. V komunite Spoločnosť Božieho slova v Bratislave pôsobí 17 rokov ako rehoľník.

Žiakom Obchodnej akadémie priblížil kultúrny a spoločenský život v Indonézii. Žiakom sa beseda páčila, už teraz sa tešia na ďalšie podobné.Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Šurany očami literátky Marianny Grznárovej
Starší článok
Hviezdoslavov Kubín v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172