• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Súťaž zručnosti mladých hasičov

V sobotu, 25. novembra sa v Kultúrnom zariadení Kostolný Sek uskutočnila Súťaž zručnosti mladých hasičov.

Usporiadateľom tohto turnaja bol Dobrovoľný hasičský zbor Šurany – mesto, pod vedením Mariána Kečkéša, ktorý súťaž otvoril a zároveň privítal predsedu územnej organizácie DPO Nové Zámky Tomáša Slivoňa, veliteľku okresu Angeliku Javorkovú, dobrovoľných hasičov a všetkých súťažiacich.

Podujatie prišiel podporiť aj primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus.

Turnaja sa zúčastnilo 21 - 4 členných družstiev zo Semerova, Rastislavíc, Palárikova, Trávnice, Jasovej, Šoporne, Ivanky pri Nitre, Veľkého Kýru a zo Šurian. Súťažilo sa v dvoch kolách a najúspešnejšie družstvá boli ocenené.

Dúfame, že o rok sa všetci stretnú znova.M Šafárová
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Vianočné tvorivé dielne
Starší článok
Úcta k starším a Katarínska zábava
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172