• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Týždeň vedy a techniky v šurianskej knižnici

Cieľom Týždňa vedy a techniky je propagácia a prezentácia, zlepšenie vnímania vedy v povedomí vnímania celej spoločnosti. Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo v termíne od 6. - 12. novembra. V MsK M. Matunáka v Šuranoch pripravili v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre /FPV UKF/ podujatie Matika v knižnici. Interní doktorandi, Mgr. Lucia Klimentová, Mgr. Renáta Vágová, Mgr. Petronela Šovčíková a Mgr. Timotej Šumný, pre žiakov druhého stupňa základných škôl v meste prostredníctvom pútavých prezentácií a hier ukázali, aká môže byť matematika zábavná a veselá. Predstavili žiakom matematiku, ktorú sa v bežnom živote vôbec neuvedomujú, ale každodenne sa s ňou stretávajú. Symetria, zlatý rez, Eulerovské ťahy a rôzne merania boli termíny, ktoré môžu sú celkom zábavné. Súčasťou aktivít boli i matematické hlavolamy a hračky, ktoré sa stretli u žiakov s veľkým úspechom. Precvičili si počas hry rímske čísla. skladačky, geometriu a výborne sa zabávali. Podujatia sa zúčastnilo 361 žiakov druhého stupňa základných škôl mesta Šurany. Poďakovanie patrí vedeniu katedry matematiky FPV UKF za to, že umožnilo uskutočniť Týždeň vedy a techniky v šurianskej knižnici.JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BH

Autor: BHdopredu
Novší článok
Šurianski karatisti s ôsmimi medailami z 2. kola Západoslovenského pohára a Majstrovstiev
Starší článok
Nové informačné tabule v meste
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172