• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Nové informačné tabule v meste

Jednou z foriem akou priblížiť históriu nášho mesta širokej verejnosti, sú aj tri informačné tabule, ktoré boli osadené posledný októbrový týždeň. Ich vyhotovenie sa realizovalo vďaka finančnej dotácii Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci dotácie na podporu cestovného ruchu. Prvá tabuľa je osadená pri kostole a obsahuje históriu a staré fotografie kostola s niekoľkými historickými zaujímavosťami. Druhá tabuľa je osadená na námestí, pred Mestským úradom a obsahuje predovšetkým informácie a starodávne fotografie o premenách námestia. Dnes už málokto vie, že na mieste dnešnej Obchodnej akadémie bol veľký kaštieľ grófa Berchtolda a všetky domy - obchody, po školskú jedáleň a po Niterku, tvorili priľahlý park kaštieľa. Rovnako tak si už len málo ľudí pamätá, že v roku 1942 bol v priestore pred úradom osadený pamätník padlým rodákom z prvej svetovej vojny. Rovnako tak aj miesto zaniknutého Šurianskeho hradu bolo potrebné označiť. Tým je tretia tabuľa s podrobným chronologickým exkurzom do dejín hradu i s obrazovou galériu hradných pánov. Tabuľa je osadená na Zámockej ulici, na mieste terénnej vyvýšeniny, kde stálo pôvodné jadro hradu. Tabule tak môžu plniť aj úlohu výchovného prostriedku v rámci regionálnej výchovy na školách.autor a foto: M. Eliáš, 2017
Vyberáme z fotogalérie

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliáš

Autor: M. Eliášdopredu
Novší článok
Týždeň vedy a techniky v šurianskej knižnici
Starší článok
Ilustrácie Mira Regitka
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172