ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Vernisáž výstavy Marián Manduch „Fotografie z Radošinskej doliny“

V galérii Spoločenskej haly v Šuranoch sa konala vernisáž výstavy Ing. Mariána Manducha "Fotografie z Radošinskej doliny“ a zároveň uvedenie jeho knihy do života s rovnomenným názvom. V mene Mestského kultúrneho strediska a Klubu fotografov Šurany privítala prítomných Renáta Kozlíková, ktorá predstavila životný a umelecký profil autora: „ Ing. Marián Manduch sa narodil 8. októbra 1954 v Nitre. Do roku 1984 žil v Malých Ripňanoch. Od roku 1984 žije v Mojzesove. Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a Inštitútu výtvarnej fotografie SČF v Prahe. Fotografii sa venuje od roku 1970. V jeho tvorbe prevláda krajinárska fotografia a portrét. Okrem mnohých kolektívnych výstav mal 55 samostatných výstav doma i v zahraničí. Vydal vlastné fotografické publikácie: Budú tam chýbať, Vraciam sa ako kňaz, Muránska Zdychava - Južne od raja, Radava vo fotografii. Jeho fotografie nájdeme i v mnohých publikáciách. Je dlhoročným členom Zväzu slovenských fotografov, Fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch a Klubu fotografov Šurany, ktorému predsedá. Pôsobil vo fotokluboch v Bratislave a v Piešťanoch. Okrem iných ocenení v roku 2003 získal v Petzvalovom mapovom okruhu fotografie 1. miesto, Fotografie má v súkromných zbierkach v Nemecku, Poľsku, Čechách, Japonsku, Kanade, Juhoafrickej republike a na Slovensku. Jeho fotografie vlastní i Galéria umenia v Nových Zámkoch.“ RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS v zastúpení kurátorky výstavy Mgr. Magdalény Klobučníkovej prečítal jej vyjadrenie k výstave a knihe , kde okrem iného napísala: „Aktuálna výstava či publikácia Fotografie z Radošinskej doliny vykazuje v niektorých aspektoch afinitu a v iných zásadnú odlišnosť od iných výstav, či autorských kníh fotografa Mariána Manducha. Podobnosť je zjavná v autorských textoch sprevádzajúcich jednotlivé kapitoly, témy, i samotné fotografie, textom oživujúcim staré, možno i zabudnuté príbehy, ale i textom vyjadrujúcim názory a postoje autora....“ Umelecký zážitok oživila piesňou Mgr. Helena Farkašová, riaditeľka ZUŠ a Adam Šutka, žiak Gymnázia v Šuranoch , prednesom básne Dagmar Pechočiakovej Slovenská košeľa, ktorá je zároveň súčasťou knihy. „Názov knihy Fotografie z Radošinskej doliny v tomto prípade neznamená, že tu budú fotky len z tejto oblasti, ale sú tu zábery aj z iných kútov Slovenska, z ktorých som vyhotovil fotografie v Radošinskej doline, konkrétne vo fotokomore v Malých Ripňanoch. V tejto doline som žil tridsať rokov. Absolvoval som tu Základnú deväťročnú školu v Malých a Veľkých Ripňanoch. Cestovával som Radošinkou do Nitry do gymnázia, neskôr do Bratislavy na vysokú školu technickú a všetky hlavné štúdiá som zakončil Inštitútom výtvarnej fotografie v Prahe. Fotiť som začal asi štrnásťročný a prvé zábery vznikli v Radošinskej na Čertovej peci, kde sa chodilo na výlety. Prvý fotoaparát bol Pionier. Stál 50 Kčs (dnes by to bolo 1,66 Eur). Nasledovali drahšie a drahšie aparáty...Tak ako na med píšu, že pochádza z EÚ a mimo krajín EÚ, tak aj ja venujem knihu všetkým ľuďom dobrej vôle z EÚ a mimo EÚ.. povedal Ing. Marián Manduch. Knihu uviedol do života Ing. Marek Oremus primátor mesta , ktorý autorovi srdečne zablahoželal a poprial mu veľa úspechov a inšpirácií. Výstava v galérii Spoločenskej haly v Šuranoch potrvá do 15.decembra 2017.r.k.
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Žofkine bosniaky na Šurianskom jarmoku
Starší článok
Prezentácia knihy Slovenské ľudové piesne z kostolného Seku
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172