ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Olympiáda seniorov 2017

Na futbalovom štadióne v mestskej časti Šurian, v Kostolnom Seku sa v utorok 22. augusta 2017 konal už 5. ročník Šurianskej športovo nenáročnej olympiády seniorov, v ktorom v každej disciplíne súťažili trojčlenné súťažné družstvá zostavené z členov Denných centier pre seniorov (DCS) Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok a Domova Jesienka. Piaty ročník organizovalo DCS Kostolný Sek pod záštitou primátora mesta Šurany a s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Prítomným sa prihovorila predsedníčka DCS Kostolný Sek Mgr. Eva Dobrotová a primátor Mesta Šurany Ing. Marek Oremus. V sprievode olympijskej hymny sa priniesla olympijská vlajka a rozhorel sa olympijsky oheň. Veľmi krásnym olympijským gestom bolo vypustenie bielych holubov. Súťažiaci i rozhodcovia zložili slávnostný sľub.

Súťažiaci si zmerali sily vo vrhaní šípok, hode granátom na cieľ, vrhu petangovou guľou, zhadzovaní plechoviek, slalome s vajíčkom na lyžičke a kope na bránku. Po skončení všetkých disciplín sa prešlo k vyhodnoteniu a odovzdaniu diplomov a medailí, ktoré odovzdal primátor Mesta Šurany. Na prvom mieste s počtom bodov 16 sa umiestnilo DCS Kostolný Sek. Druhé miesto získalo s počtom bodov 15 DCS Nitriansky Hrádok. Na treťom mieste skončilo DCS Šurany so 7 bodmi. Na štvrtom mieste sa umiestnili súťažiaci z Domova Jesienka. Olympiádu ukončil primátor Mesta Šurany, ktorý odovzdal “organizátorskú štafetu“ DCS Šurany - organizátorovi 6. ročníka Šurianskej športovo nenáročnej olympiády seniorov.

Po oficiálnej časti sa všetci prítomní presunuli do priestorov DCS Kostolný Sek, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie a kultúrny program, v ktorom účinkovali Šurianski tamburáši, ženská spevácka skupina Šurianka, speváčky z DCS Kostolný Sek a mužská spevácka skupina Váraďani.

Najstaršou účastníčkou olympiády bola pani Anna Jungová, ktorá vo svojich 96 rokoch súťažila v slalome s vajíčkom na lyžičke.Video reportáž

Autor: Branislav Jakab
Foto: Renáta Kozlíková
Prílohy:
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Hry Hrádockej Venuše
Starší článok
Anna Sládkovičová ocenená Poctou Martina Kolembusa za umelecký dlhoročný prínos
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172